Radovan Suk

Senior Consultant
LinkedIn

Radovan má z agenturního prostředí dlouhodobou zkušenost s korporátními klienty, zejména v oblasti technologií. Vedle toho poskytuje jako PR konzultant komunikační podporu projektům z oblasti inovací, výzkumu a vývoje či vzdělávání. V Best Communications pracuje pro klienty Novartis, Renishaw, Elis a Bell.

Vystudoval chemii na Univerzitě Pardubice a filmovou vědu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Hovoří anglicky a německy.