Arcona Property Fund v roce 2018 zvýšil provozní zisk i dividendy

Arcona Property Fund N.V., fond kotovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, zveřejnil, že jeho provozní zisk v roce 2018 činil 2,28 milionu eur. To znamená 7% nárůst oproti roku 2017, kdy zisk dosáhl hodnoty 2,13 milionu eur. Výnosy na akcii loni podle EPRA činily 0,42 eura, o 13,5 % více ve srovnání s 0,37 eura v roce 2017. Na základě toho Arcona Property Fund navrhuje vyplacení konečné dividendy ve výši 0,25 eura na akcii, čímž dojde k celkovému navýšení celoroční dividendy za rok 2018 na 0,35 eura ve srovnání s 0,24 eura v předchozím roce. Pro rok 2019 předpovídá fond další růst provozního zisku až na 2,4 milionu eur.

Míra obsazenosti portfolia nemovitostí fondu Arcona Property Fund se v průběhu roku 2018 vyšplhala na 86,9 % z 84 %, zatímco LTV poměr se zlepšil: na 50,5 % klesl z 52,7 %. Nižší ocenění nemovitostí na území Polska za rok 2018 nevyhnutelně vedlo k čisté ztrátě ve výši 197 000 eur oproti zisku z roku 2017 v hodnotě 5,57 milionu eur.

Guy Barker, výkonný ředitel společnosti Arcona Capital, která fond spravuje, ve svém prohlášení uvedl: „V průběhu roku 2018 fond z hlediska provozní výkonnosti i nadále zaznamenával pozitivní tendence. Navzdory menšímu rozsahu portfolia provozní výsledky rostly, zatímco úroveň obsazenosti se zvyšovala a klíčové pronájmy byly prodlouženy či ještě rozšířeny, ke zlepšování docházelo také u poměrů LTV.“

„Nižší ohodnocení polského nemovitostního portfolia v souvislosti s administrativními procesy týkajícími se řetězce supermarketů Piotr & Pawel v roce 2018 částečně vyvážil značný růst hodnoty českého a slovenského portfolia. Očekáváme však, že v roce 2019 se hodnota polského portfolia opět zvýší, jelikož pro většinu prodejen již máme nové nájemce,“ poznamenal Barker.

„Vedení fondu v roce 2019 očekává další navýšení provozních zisků ze stávajícího portfolia a významný růst čisté hodnoty aktiv i příjmů generovaných řadou dalších plánovaných akvizic. Konečná dividenda ve výši 0,25 eura na akcii, jež celkovou hodnotu dividendy pro rok 2018 ustanovila na 0,35 eura na akcii, dává fondu pevnou pozici pro dosažení dividendového cíle v hodnotě 8 % z převládající ceny akcie do roku 2022.“

Provozní vývoj

Míra obsazenosti portfolia fondu Arcona Property Fund v roce 2018 vzrostla na 86,9 % z 84 %. Z hlediska růstu tržeb se čisté výnosy z pronájmů navýšily na 4,8 milionu eur (prosinec 2018) z 4,7 milionu eur (prosinec 2017). Provozní zisky vzrostly na 2,28 milionu eur.

Obzvláště důležitou roli pro střednědobou stabilitu příjmů hrálo prodloužení dvou klíčových pronájmů se společností Intive polském Štětíně a společností AT&T ve slovenských Košicích. Díky nim je příjem z pronájmu plochy 8 500 metrů čtverečních (přibližně 19 % celkových kancelářských prostor fondu) zajištěn až do roku 2023.

Vývoj finanční situace

Čistý výsledek společnosti Arcona Property Fund před zdaněním, upravený o výsledky prodejů, činil v roce 2018 1,48 milionu eur, v roce 2017 přitom činil 1,28 milionu eur. Hrubý výsledek před zdaněním činil v roce 2018 – / – 1,34 milionu eur, v roce 2017 šlo o 3,25 milionu eur.

Výsledky z roku 2017 byly významně ovlivněny prodejem budovy v Drahobejlově ulici v Praze, jenž vynesl účetní hospodářský zisk 2,2 milionu eur. Nižší hodnota portfolia v Polsku byla ovlivněna administračním procesem supermarketu Piotr & Pawel v roce 2018. Poměr LTV dosáhl pro Arcona Property Fund v roce 2018 lepší úrovně 50,5 % (oproti předchozím 52,7 %).

Čistá hodnota aktiv EPRA (NAV) klesla loni na 43,2 milionu eur z dřívějších 44,5 milionu eur. Ke konci roku 2018 činil počet nevyplacených akcií fondu 3,17 milionu. NAV na akcii ke konci roku činila 13,65 eura.

V roce 2018 činil průměrný měsíční obrat akcií fondu 260 359 eur, což představuje meziroční růst o 12,6 %. V říjnu 2018 byl Arcona Property Fund sekundárně zalistován na pražské burze cenných papírů.

Dividendy 

V srpnu 2018 byly v hotovosti vyplaceny zálohy na dividendy ve výši 0,10 eura. Pro udržení trendu zvyšování dividend a zohlednění současného objemu zbývajících akcií (3,17 mil. eur) doporučuje představenstvo konečnou hodnotu dividendy za rok 2018 na úrovni 0,25 eura se splatností v hotovosti.

Na základě ceny akcie ke konci roku 2018 (7,10 eura) bude dividendový výnos za rok 2018 činit 4,9 %.

Prognóza zisku pro rok 2019

Představenstvo očekává, že fond ze stávajícího portfolia dosáhne v roce 2019 provozního výsledku ve výši 2,4 milionu eur.

Strategický výhled

Důležitým krokem pro rok 2019 je ve strategii růstu fondu ohlášená akvizice většiny nemovitostních aktiv společnosti Secure Property Development & Investment PLC (SPDI). Díky akvizici se objem fondu zvýší přibližně na 161 milionů eur bez ředění pro stávající akcionáře.

V současné době probíhá akviziční due diligence. Vedení fondu očekává, že po schválení příslušnými orgány a bankami bude schopno dokončit první fázi akvizice ve druhém čtvrtletí roku 2019. Věc bude během tohoto procesu formálně konzultována s akcionáři.

Arcona Property Fund udržuje dlouhodobý cíl růstu na 500 milionů eur do roku 2022 s ročním dividendovým výnosem 8 % na základě převládající ceny akcie.