Rheinmetall dodává Bundeswehru svoje obrněné vozidlo Fuchs/Fox v konfiguraci na zneškodňování munice (EOD – Explosive Ordnance Disposal)

Nevybuchlá munice, miny a improvizovaná výbušná zařízení znamenají pro vojáky významné ohrožení. Německý Bundeswehr v současnosti přebírá dodávku nově vyvinutých vysoce funkčních systémů, které mají s tímto ohrožením bojovat. Nová varianta vozidla Fuchs/Fox 1A8, které se říká také KAI a která byla speciálně navržena právě pro účely EOD, představuje ohromný pokrok ve schopnostech německých vojáků detekovat a identifikovat nevybuchlou munici a podobné hrozby. Odborníci Bundeswehru na výbušniny budou moci nyní prozkoumat, označit a určit podezřelé objekty z bezpečné vzdálenosti, a to díky tomu, že je vozidlo vybaveno velmi výkonnou elektronikou a přesnou, multikloubní versatilní manipulační rukou s prvotřídními senzory. Dodávka těchto sériově vyráběných systémů již probíhá, její dokončení je plánováno ještě letos.

Fuchs/Fox KAI posiluje skupinu vozidel, která již Budeswehr na zneškodňování munice používá. Je navrženo tak, aby nacházelo slabá místa, na něž systém Route Clearance System (částečně také dodáván společností Rheinmetall) nedosáhne. KAI byl mělo také sloužit jako samostatný systém schopný operovat bez Route Clearance System v roli podpory konvoje.

KAI využívá nejnovější iteraci verze 1A8. Je extrémně dobře chráněno před výbuchy min a improvizovaných výbušných zařízení, má pokročilé ochranné prvky a sedačky s odolností proti účinkům exploze, takže může mít posádka chodidla bezpečně na podlaze. Nejdůležitější součástí Fuchs/Fox KAI je zmíněná multikloubní, velmi přesná manipulační ruka, maximální operační dosah má více než deset metrů a kapacitu 400 kg. Umožňuje posádce zaměřené na zneškodňování munice prozkoumávání podezřelých míst a vyhledávání min a nastražené výbušniny, a to s velkou přesností a z bezpečné vzdálenosti.

Vozidlo má i další nástroje – například duální senzor, který je 80centimetrovou variantou toho, který využívá Route Clearance System. Může se využít k prohledávání podezřelých míst a určování, jestli na nich byly zakopány výbušniny. Dalším nástrojem je kamera, jež opticky zkoumá místa, která jsou na pohled hůře přístupná, například odvodňovací potrubí, boky a spodní části mostů, prostory za zdmi atd. Pro vizuální průzkum používá systém velmi výkonnou opticko-elektronickou technologii. Nechybí ani čisticí systém, který kameru rychle čistí během probíhající operace, což výrazně zvyšuje taktickou flexibilitu celého systému.

Dalšími klíčovými prvky KAI jsou systém určený k odkrývání podezřelých objektů, které nemohou být jasně určeny. Funguje na bázi voda-vzduch, s maximálním provozním tlakem 400 barů, a obsahuje i trhací dláta. Označení může být provedeno digitálně buď přímo v systému pomocí přesných GPS souřadnic, nebo pomocí optických značek.

Manipulační ruka může být doplněna i o systém, který umožní přemístění osob z nebezpečné zóny.

Rheinmetall je pro Německo volbou pro bojové vybavení. Další produkty v tomto segmentu jsou například již zmíněný Route Clearance System, Dachs/Badger Armoured Engineering Vehicle 2, vozidlo odstraňující miny Keiler a mnoho variant vozidla Fuchs/Fox.