Výsledky Stock Spirits Group PLC za první pololetí roku 2016

Stock Spirits Group PLC, přední výrobce značkových lihovin ve střední a východní Evropě, oznamuje své výsledky za období od 1. ledna do 30. června 2016.

Hlavní finanční ukazatele

Hlavní provozní INFORMACE

Mirek Stachowicz, CEO Stock Spirits Group, k výsledkům prvního pololetí roku 2016 dodává:

„Je mi potěšením, že jsem byl jmenován CEO, a s radostí také oznamuji růst EBITDA na všech našich trzích během prvního pololetí letošního roku po těžkém roce 2015. Představenstvo je obzvláště potěšeno, že mnoho iniciativ, které jsme zavedli v Polsku, začíná vykazovat pozitivní výsledky. K tomu jsme získali zpět podíl na trhu napříč našimi hlavními tradičními obchodními místy. Ačkoliv je fáze vzestupu ve svých počátcích, představenstvo je přesvědčeno, že posílený manažerský tým v Polsku bude moci stavět v příštích měsících na tomto povzbuzujícím startu. Zároveň také dnes s potěšením oznamujeme výplatu zálohy na dividendu ve výši 0,0227 eur za akcii, jež následuje po červencovém vyplacení zvláštní dividendy ve výši 0,119 eur za akcii.

Chtěl bych poděkovat našim zaměstnancům za jejich tvrdou práci a závazek pomoci postavit Stock Spirits na cestu k udržitelnému růstu.“

 

Vedení společnosti bude analytikům prezentovat výsledky ve středu 10. srpna 2016 v 9:00 na adrese:

JP Morgan
60 Victoria Embankment

London

EC4Y 0JP

Přímý přenos prezentace lze sledovat na www.stockspirits.com, záznam bude k dispozici krátce poté.

 www.stockspirits.com

Tisková zpráva byla uveřejněna na www.stockspirits.com. Investoři se také mohou obracet na investorqueries@stockspirits.com.

Tato tisková zpráva obsahuje prohlášení, která nejsou založena na současných nebo historických faktech, a která mají povahu budoucí predikce. Tato výhledová prohlášení odrážejí znalosti a informace dostupné k datu přípravy této tiskové zprávy. Společnost nemá žádnou povinnost aktualizovat tato výhledová prohlášení. Výhledová prohlášení rovněž podléhají známým i neznámým rizikům a nejistotám, jimž skupina čelí, včetně a bez omezení rizik popsaných v této tiskové zprávě a dalších neznámých budoucích událostí a okolností, které mohou způsobit, že se výsledky a vývoj bude lišit od předpokládaných. Žádná informace v této tiskové zprávě by neměla být považována za prognózu zisku.

 Toto oznámení obsahuje důvěrnou informaci, jež je popsána v souladu s ustanovením Nařízení o zneužívání trhu.

[1]
[1] Odkazujeme na EBITDA, non-GAAP opatření v části ekonomických ukazatelů. Podrobnosti o srovnání EBITDA do GAAP finančních čísel naleznete v poznámkách 5 a 6 v dokumentu Unaudited Interim Condensed Consolidated Financial Statements