STADA patří v oblasti udržitelnosti mezi 10 % nejlepších farmaceutických firem

Nezávislé hodnocení přední ratingové organizace Sustainalytics potvrdilo, že mezinárodní farmaceutická společnost STADA dosahuje výrazného pokroku při naplňování své vize udržitelnosti. V prosinci 2022 uveřejnila tato organizace na základě komplexního rámce s více než 70 ukazateli řízení nový ESG rating (environmentální, sociální a správní aspekty), který v případě STADA stvrzuje pozitivní trend v posuzování rizik v této oblasti[1].

Zlepšené hodnocení rizik ESG řadí podle Sustainalytics společnost STADA mezi 10 % nejlepších z více než 1 000 farmaceutických organizací na celém světě. Kromě toho se umístila také v první třetině z více než 15 000 globálně klasifikovaných organizací.

Nový ESG rating přichází krátce poté, co skupina poprvé zveřejnila svoji globální Zprávu o udržitelném rozvoji, která na více než 140 stranách podrobně popisuje aktivity, jež STADA po celém světě podniká s cílem pozitivně ovlivnit místní komunity, lidské zdraví, ekonomiku a životní prostředí[2].

„Náš závazek k udržitelnému rozvoji vychází z cíle celé skupiny – pečovat o zdraví lidí z pozice důvěryhodného partnera,“ uvedl výkonný ředitel společnosti STADA Peter Goldschmidt, a dodal: „Důležité je, že se neustále snažíme zlepšovat a realizujeme nové aktivity, a to nejen pro náš firemní rozvoj, ale také pro naše zákazníky, partnery, společnost a celou planetu.“

Ve své první globální Zprávě o udržitelném rozvoji STADA podrobně popisuje četné iniciativy na podporu cílů udržitelného rozvoje OSN, k jejichž plnění se skupina zavázala jako člen iniciativy UN Global Compact v roce 2021.

STADA se ve své Zprávě o udržitelnosti za rok 2021 veřejně zavázala snížit emise uhlíku o 42 % během období 2020 až 2030, přičemž v letech 2020 až 2021 snížila emise skleníkových plynů o 13 %. Jako demonstrační projekt STADA nedávno dokončila instalaci fotovoltaických jednotek ve svých dvou výrobních závodech ve Vietnamu.

Zmíněné iniciativy v oblasti udržitelnosti jsou realizovány celosvětově, a to rovnocenným týmem společnosti STADA nabízejícím všem stejné šance. Tento přístup povzbuzuje jednotlivé zaměstnance, aby využívali své přednosti, což STADA považuje v rámci své kultury růstu za recept na úspěch. Globální tým STADA tvoří přes 13 000 zaměstnanců ve více než 50 zemích. Celých 52 % vedoucích pozic ve společnosti STADA zastávají v současné době ženy a mileniálové tvoří něco přes 51 % všech zaměstnanců.

[1] STADA Arzneimittel AG ESG Risk Rating (sustainalytics.com)

[2] Sustainability | STADA