První čtvrtletí roku 2023 bylo pro Kuehne+Nagel ve znamení vyšší efektivity a nižších objemů

Boeing 747-8F Inspire pro Kuehne+Nagel

Skupina Kuehne+Nagel

mil. CHF

Q1 2023 Q1 2022 Δ
Čistý obrat 6 748 10 158 -37 %
Hrubý zisk 2 394 2 942 -19 %
EBITDA 803 1 306 -39 %
EBIT 612 1 120 -45 %
Výnosy během období 462 832 -45 %
Volné cash flow 415 1 037 -60 %

Začátek roku 2023 byl poznamenán globálními geopolitickými problémy a vysokou inflací. Současně s tím došlo po letech 2021 a 2022 k normalizaci dodavatelských řetězců. Přestože poptávka po přepravních službách podle očekávání poklesla, skupina Kuehne+Nagel dosáhla dobrých hospodářských výsledků. Srovnání se stejným obdobím loňska ovlivnila specifická tržní situace související s koronavirem. V kontextu normalizovaného tržního prostředí a ve srovnání s předpandemickým obdobím však dosáhla skupina Kuehne+Nagel v prvním čtvrtletí roku 2023 rekordních výsledků.

Čistý obrat za první tři měsíce činil 6,7 miliardy švýcarských franků (CHF), EBIT 612 milionů CHF a čistý zisk 462 milionů CHF. Konverzní poměr, který popisuje poměr EBIT k hrubému zisku skupiny, zůstal na vysoké úrovni 26 %.

„Makroekonomická situace byla na začátku roku 2023 stále mimořádně náročná. Není to překvapením, protože náznaky výrazného poklesu poptávky se objevily již loni na podzim. Tento pokles však přichází po období mimořádné poptávky v důsledku pandemie COVID-19. Díky důsledné kontrole nákladů a hospodářskému modelu s minimem aktiv („asset light“) se skupině Kuehne+Nagel podařilo v tomto prostředí nejen obstát, ale také dále rozšiřovat svůj podíl na světovém trhu. Již nyní vidíme první úspěchy našeho strategického plánu Roadmap 2026, který jsme představili letos v březnu,“ říká Stefan Paul, CEO Kuehne+Nagel International AG.

Námořní přeprava

mil. CHF Q1 2023 Q1 2022 Δ
Čistý obrat 2 667 4 857 -45 %
Hrubý zisk 686 974 -30 %
EBIT 344 621 -45 %

Tato divize dosáhla v prvním čtvrtletí čistého obratu 2,7 miliardy CHF a EBIT 344 milionů CHF. Konverzní poměr zůstal na vysoké úrovni 50 %. Objem kontejnerů za první tři měsíce roku 2023 činil 987 000 TEU. Tržní podíl divize námořních přeprav Kuehne+Nagel výrazně vzrostl a obchodní jednotka si upevnila vedoucí postavení na transpacifické trase.

Letecká přeprava

mil. CHF Q1 2023 Q1 2022 Δ
Čistý obrat 1 862 3 146 -41 %
Hrubý zisk 488 817 -40 %
EBIT 154 425 -64 %

V prvním čtvrtletí roku 2023 dosáhl čistý obrat divize leteckých přeprav 1,9 miliardy CHF a EBIT 154 milionů CHF. Konverzní poměr činil 32 %. Objem přeprav v prvním čtvrtletí roku 2023 činil 475 000 tun. Na celkově klesajícím trhu letecké nákladní dopravy si Kuehne+Nagel udržela stabilní podíl a zároveň zlepšila svoji pozici například v oblasti přepravy zboží rychle podléhajícího zkáze. V rámci dlouhodobé smlouvy o pronájmu s Atlas Air převzala skupina Kuehne+Nagel v únoru v Seattlu poslední vyrobený Boeing 747. Tento „jumbo jet“ využije především pro potřeby své dceřiné společnosti Apex Logistics, která letoun nasadí na transpacifické trase.

Silniční přeprava

mil. CHF Q1 2023 Q1 2022 Δ
Čistý obrat 956 982 -3 %
Hrubý zisk 349 329 6 %
EBIT 52 30 73 %

Divize silničních přeprav v prvním čtvrtletí roku 2023 dosáhla čistého obratu 956 milionů CHF a EBIT 52 milionů CHF. Vyřízeno bylo přibližně 6 milionů objednávek. Přepravní sítě byly i nadále dobře využívány, což jednotce umožnilo vykázat rekordní výsledek za jedno čtvrtletí. V březnu Kuehne+Nagel uvedla ve Francii do provozu prvních 23 elektrických kamionů. Ty budou využívány především v rámci tamní městské logistiky.

Kontraktní logistika

mil. CHF Q1 2023 Q1 2022 Δ
Čistý obrat 1 263 1 173 8 %
Hrubý zisk 871 822 6 %
EBIT* 62 44 41 %

Čistý obrat divize kontraktní logistiky v prvním čtvrtletí roku 2023 činil 1,3 miliardy CHF při EBIT 62 milionů CHF. K rekordní úrovni zisků přispěla spolupráce se zákazníky ze segmentů s vysokou přidanou hodnotou a vysokou mírou využití skladových prostor. V Latinské Americe došlo k rozšíření kapacit o přibližně 30 % pro potřeby společnosti Decathlon, francouzského prodejce sportovního zboží. Nové distribuční centrum tohoto zákazníka v Chile je vybaveno nejmodernějšími robotizačními technologiemi pro komplexní vychystávaní zboží.