Arcona Property Fund zaznamenal v roce 2017 rekordní růst

Arcona Property Fund uzavřel rok 2017 s meziročním nárůstem hodnoty portfolia o 3,7 %. Tržní cena čtyř nemovitostí spravovaných fondem v České republice vzrostla o 5,7 % a na Slovensku s osmi nemovitostmi o 2,8 %. Hodnota polského portfolia o 12 aktivech zůstala stabilní.

S ohledem na silný provozní výkon, úspěšné transakční výsledky a zisky z přecenění se čistá hodnota aktiv akcií fondu zvýšila z 11,69 eur na 13,35 eur za posledních dvanáct měsíců
k 31. prosinci 2017, což představuje nárůst o 16 %. Tržní cena akcie se během posledních
12 měsíců k 31. prosinci 2017 na Euronext Amsterdam zvýšila z 5,40 eur na 7,40 eur, což představuje nárůst o 37 %. Dále byly v srpnu 2017 vyplaceny zálohy na dividendy ve výši
0,10 eur za akcii.

 V roce 2017 byla v Polsku získána čtyři aktiva, zatímco v Praze a Košicích byly prodány dvě malé kancelářské budovy. Portfolio fondu vzrostlo ze 75,02 milionů eur na 89,68 milionů eur, což představuje nárůst téměř o 20 %.

Rok 2017 byl pro naši vlajkovou loď Arcona Property Fund dalším silným rokem, jehož pozitivní vývoj odráží zvyšující se poptávku, nárůst cen nájemného a nedostatek nových staveb na středoevropském trhu s nemovitostmi. Naším záměrem do budoucna je pokračovat v akvizičním programu s cílem zvýšit celkovou hodnotu aktiv Fondu Arcona Property Fund na 500 milionů eur s tím, že přidáme do portfolia během příštích tří až pěti let dalších 20–30 aktiv,“ řekl Guy Barker, výkonný ředitel společnosti Arcona Capital