Rheinmetall úspěšně otestoval kompozitní gumové pasy na bojovém vozidle pěchoty Lynx

Rheinmetall-Successfully-Tests-Composite-Rubber-Track-On-Lynx-Infantry-Fighting-Vehicle

Společnost Rheinmetall, jež je největším dodavatelem vojenských vozidel pro Australské obranné síly, úspěšně dokončila demonstrační zkoušky kompozitních pojezdových pásů Soucy (CRT) na bojovém vozidle pěchoty Lynx KF41.

Generální ředitel společnosti Rheinmetall Gary Stewart uvedl, že představení CRT na vozidle Lynx potvrzuje schopnost tohoto bojového vozidla pěchoty využívat jak ocelové, tak kompozitní gumové pásy. „Vozidlu byla změněna konfigurace pásů ze standardní ocelové na CRT a poté bylo rekonfigurováno zpět do základní verze s ocelovými pásy. Lynx společnosti Rheinmetall je dostatečně modulární a flexibilní na to, aby mohl využívat obou typů pásových systémů i jejich výhod, a splnit tak jakékoliv operační požadavky. Na bojištích budoucnosti bude klíčovým prvkem flexibilita, jež armádám dovolí nakonfigurovat si vozidla dle aktuální potřeby,“ dodal Gary Stewart.

Stewart také podotkl, že možnost využití CRT pásů na vozidlech Lynx zvýšila jejich schopnost čelit dynamickému prostředí hrozeb.

Díky tomu, že lze Lynx vybavit i pásy CRT, může být platforma konfigurována do lehčí varianty, jelikož pásy CRT neváží tolik jako standardní ocelové. Lehčí Lynx je pak snazší přepravovat letecky, což může výrazně snížit provozní náklady po celou dobu životnosti vozidel.

„Oba systémy mají svoje výhody a výběr mezi CRT či ocelovými pásy je čistě na koncovém zákazníkovi. Modularita Lynxu, která umožňuje vozidlo vybavit kteroukoliv ze dvou variant pásů, poskytuje největší flexibilitu na poli obrany,“ doplňuje Stewart.