AREVA SPOUŠTÍ UNIKÁTNÍ TESTOVACÍ SYSTÉM PRO OPTIMALIZACI OVLÁDÁNÍ JADERNÝCH REAKTORŮ

AREVA ve svém zařízení Creusot ve Francii spustila unikátní testovací systém, který v malém měřítku dokáže reprodukovat veškeré komponenty chladicího systému reaktoru typu EPR.

 Systém s názvem BEATRICE (Boucle pour l’Etude et l’Analyse du TRansport de produits de Corrosion dans l’Eau: smyčka pro studium a analýzu přepravy korozních produktů ve vodě) simuluje vlastnosti reaktoru, co se teploty, tlaku, rychlosti cirkulace tekutin a chemie týče, aby bylo možné pozorovat chování hlavních komponent – paliva, parogenerátorů, reaktorové nádoby a potrubí. Teplo vyprodukované jadernou reakcí je simulováno silnými elektrickými topnými elementy.

AREVA vyvinula tento testovací systém, aby mohla svým zákazníkům nabídnout inovativní a spolehlivé řešení pro optimalizaci provozu reaktoru. Jde zejména o snížení úrovně korozních částic, které vznikají a následné cirkulují v systému chlazení reaktoru a po průchodu aktivní zónou se stanou radioaktivními. Projekt BEATRICE je součástí Bezpečnostní aliance AREVY – souboru produktů a služeb navržených pro optimalizaci bezpečnosti jaderných zařízení. Evropská i americká zařízení a výzkumné organizace již o tento inovativní systém projevily zájem.

 Philippe Samama, výkonný viceprezident obchodní skupiny Reactors & Services společnosti AREVA, řekl: „Tento úspěch ukazuje schopnost společnosti AREVA inovovat. Systém BEATRICE je světový unikát, za kterým se skrývá více než pět let práce a využití celé řady dostupných dovedností a technologií v rámci technického centra AREVA.“