Arcona Property Fund N.V. vykázal ve třetím čtvrtletí růst

Fond Arcona Property Fund uzavřel třetí kvartál roku 2017 se ziskem před zdaněním ve výši 3,3 milionu eur, což představuje nárůst o 0,45 milionu eur oproti stejnému období loňského roku. Hrubý výnos z pronájmů za celé čtvrtletí dosáhl
2,68 milionu eur ve srovnání s 1,56 milionu eur ve třetím čtvrtletí 2016. Provozní výsledek za letošní třetí čtvrtletí – tedy zisk před zdaněním bez zisků z přecenění a jednorázových poplatků – vzrostl na 0,61 milionu eur oproti 0,34 milionu eur ve třetím kvartálu roku 2016.

Během prvních devíti měsíců roku 2017 činil provozní výsledek fondu 1,52 milionu eur oproti 1,01 milionu eur ve stejném období roku 2016. Čistý výnos z pronájmů dosáhl 3,49 milionu eur, což představuje nárůst o 56,8 % oproti loňským 2,23 milionu eur ve stejném období.

Výkonnost portfolia nemovitostního fondu na území Polska, České republiky a Slovenska vykazovala ve třetím čtvrtletí oproti předchozímu kvartálu zlepšení. Od počátku července se v ní totiž příznivě projevuje nedávný nákup administrativní budovy Maris v polském Štětíně.

Míra obsazenosti portfolia se ve třetím kvartálu zvedla ze 78,4 % na 82,3 %, což představuje zlepšení o 3,9 %. Poměr úvěru k hodnotě se ke konci čtvrtletí zvýšil z 52,4 % na 55 % v důsledku akvizice kancelářského centra Maris a prodeje kancelářské budovy Gemerská na Slovensku.

V průběhu třetího čtvrtletí fond nabídl k prodeji nemovitost v ulici Drahobejlova
č. p. 27 v Praze. Vedení fondu vyhodnotilo příznivé tuzemské daňové a tržní podmínky jako optimální pro prodej této malé nemovitosti třídy B. Budova z 30. let minulého století situovaná v Praze 8 nabízí 2 387 metrů čtverečních kancelářských prostor. Dokončení prodeje je očekáváno v počátku příštího roku.

Guy Barker, výkonný ředitel Arcona Capital Fund Management, vysvětlil: „Výsledky dosažené ve třetím čtvrtletí jsou v souladu s našimi zveřejněnými očekáváními. Naší prioritou je nyní pokračování růstu v rámci fondu a zvýšení likvidity jeho akcií na burze.

„Součástí naší strategie na zvýšení tržní viditelnosti Arcona Property Fund, zlepšení likvidity akcií a snížení slevy vůči vnitřní hodnotě akcie, je žádost o sekundární zapsání fondu na Burze cenných papírů Praha.“

„Pracujeme na dalších akvizicích, především se zaměřujeme na mimotržní prodeje. Držíme se pozitivních prognóz pro letošní rok a jsme přesvědčeni, že se nám podaří pokračovat v zavedeném trendu rozdělování zisku akcionářům.“