VLADIMÍR KYSELA JE NOVÝM GENERÁLNÍM ŘEDITELEM SPOLEČNOSTI ZVU STROJÍRNY

Společnost ZVU STROJÍRNY, významný tradiční český dodavatel zařízení a technologií pro chemický, potravinářský a energetický průmysl a člen přední průmyslové skupiny SAFICHEM GROUP, s potěšením oznamuje, že na místo generálního ředitele jmenovala Vladimíra Kyselu. Vladimír Kysela bude mít odpovědnost za řízení společnosti, dlouhodobý strategický rozvoj, optimalizaci produktového portfolia a posílení exportní výkonnosti.

Vladimír Kysela má více než dvacetiletou praxi v řídicích funkcích velkých strojírenských a elektrotechnických společností. Před nástupem do ZVU STROJÍRNY působil ve společnosti ABB s.r.o., kde měl v pozici viceprezidenta společnosti postupně na starosti divizi systémů pro energetiku a divizi procesní automatizace. V souběžné roli ředitele pro strategický rozvoj ABB v České republice koordinoval zavádění specifických průmyslových iniciativ, průzkum trhu a vstup na trh v nových segmentech, jako jsou např. datová centra, kolejová vozidla, inteligentní sítě, e-Mobilita. Byl zodpovědný za strukturované posuzování akvizičních cílů. V roce 2014 byl finalistou v národní soutěži Manažer roku, pořádané Svazem průmyslu a Manažerskou asociací.

Jeho předchozí pracovní pozice jsou dále spjaté např. se společnostmi STAVOPROJEKT nebo PLASTON, kde vedl tři roky výrobní závod dceřiné firmy v České republice. Byl také členem představenstva Plaston Group, Widnau ve Švýcarsku. Zasloužil se o rozvoj společnosti, převod výrobních linek do České republiky a implementaci standartních nástrojů řízení a reportingu.

Vladimír Kysela získal inženýrský diplom na Českém vysokém učení technickém v Praze. Dále se vzdělával např. na IMD (International Institute for Management Development) v Lausanne nebo na Erickson College International v Praze.  Je 1. místopředsedou České elektrotechnické asociace a členem představenstva vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni.

Dosavadní generální ředitel Vladimír Čepelík bude nově zastávat funkci obchodního ředitele ZVU STROJÍRNY.