Kiwi.com: 2/3 Čechů považují evropský covid pas za užitečný a více než polovina Čechů se na cestách cítí bezpečněji díky očkování

Nový covid pas, nazývaný také digitální zelený certifikát, má zjednodušit a především zajistit bezpečný pohyb obyvatel a cestovatelů mezi hranicemi států EU. Tento oficiální certifikát je akceptován všemi členskými státy, včetně České republiky. Podle červnového výzkumu*, který provedla společnost Kiwi.com ve spolupráci s výzkumnou agenturou STEM/MARK, většina Čechů (63 %) věří, že covid pasy pomohou ulehčit cestování a 66 % se díky očkování cítí během cestování bezpečněji.

Digitální COVID certifikát EU má sloužit jako doklad o tom, že jeho držitel byl očkován, již prodělal COVID-19 nebo byl negativně testován na toto onemocnění. Občané každého státu mají možnost se prokázat buď papírovou nebo digitální formou certifikátu, se kterou mohou pracovat prostřednictvím svého mobilního telefonu. V rámci této formy certifikátu je dostupný QR kód a základní osobní údaje o držiteli pasu (jméno, datum narození, název členského státu EU) na základě kterých se ověřuje jeho pravost a platnost.

„Náš nedávný výzkum také ukázal, že menší část dotazovaných se obává o svá soukromá data, která jsou součástí covid pasů. Nicméně tyto osobní údaje nejsou v rámci kontrol uchovávány ani předávány mezi členskými státy,“ říká Eliška Řezníček Dočkalová, ředitelka Customer Experience v Kiwi.com.

„V Kiwi.com pozitivně vítáme všechny kroky, které přispívají ke svobodnějšímu a bezpečnějšímu cestování. Rostoucí zájem o rezervace cest na období letních měsíců jsme nicméně zaznamenali ještě před zavedením oficiálních certifikátů,“ dodává Eliška Řezníček Dočkalová. Co se týče zájmu o cestování mezi evropskými státy, Kiwi.com očekává mezi červnem a zářím oproti minulému létu 100% nárůst. Vyhledávání je navíc na předpandemické úrovni – na rezervace v rámci Evropy v období mezi červnem a zářím proběhlo jen v červnu téměř půl miliardy vyhledávání.

Češi a další cestovatelská omezení

Podle průzkumu Kiwi.com Češi respektují i další cestovní opatření. Kromě covid pasu a očkování většina lidí respektuje také cestovatelský semafor a omezení s tím související, třetina Čechů dokonce považuje semafor za klíčový při plánových svých cest. 38 % dotazovaných se cestovatelským semaforem neřídí vůbec a rozhoduje se na základě vlastního uvážení. Méně něž třetina Čechů (30 %) cestovatelský semafor zohledňuje s tím, že je ochotna podstoupit přísnější cestovní požadavky, aby se dostala do své cílové destinace. Kromě těchto opatření Češi také více uvažují o dodatečných cestovních službách. „75 % lidí plánuje dodatečné pojištění, z nich téměř 25 % má zájem o pojištění v důsledku aktuální situace,“ uvedla Eliška Řezníček Dočkalová.

Digitální COVID certifikát EU (EUDCC) bude oficiálně dostupný ve všech členských státech EU na začátku července. Některé státy, včetně České republiky, tento pas testovaly již od jeho prvotního uvedení na začátku června. Konkrétně 1. června bylo zahájeno vnitrostátní propojení systémů – tzv. EU brána. Několik zemí EU již od tohoto data začala certifikát používat, včetně Bulharska, České republiky, Dánska, Německa, Řecka, Chorvatska a Polska. Po uvedení certifikátu následovala první fáze testování, během níž mohly jednotlivé země začít pas dobrovolně používat.

Dnešním dnem většina evropských zemí používá EUDCC bránu, přičemž podporují alespoň jeden certifikát, kterým jeho držitel může prokázat absolvování očkování, prodělání a zotavení se z onemocnění COVID-19 nebo negativní výsledek testu. Během tzv. zaváděcího období, které bude trvat o 1. července do 12. srpna mohou členské státy EU namísto covid pasu nadále využívat i jiné formy pasů, pokud nejsou připraveny zahájit vydávání covid certifikátů svým občanům. Tyto formy by měly také být přijímány ostatními členskými státy EU.

*Výzkum byl proveden ve spolupráci s agenturou STEM/MARK, N=1012, 18-59 let, M/Ž