Jména 2 507 československých letců RAF na památníku Okřídleného lva na Klárově slavnostně odhalena

Nadace memoriálu Okřídleného lva dnes slavnostně odhalila nový podstavec pražského památníku poprvé nesoucí jména všech 2 507 československých vojáků a vojákyň, kteří odhodlaně sloužili v Královském letectvu (RAF) během 2. světové války.

„Já i mí českoslovenští kolegové z Královského letectva jsme byli mezi těmi, kteří přispěli k porážce nacistického teroru. Jsem poctěn, a myslím, že mohu hovořit také jménem mých kolegů, že jsou naše jména zapsána na této pamětní desce památníku Okřídleného lva. Naše úsilí, úspěchy i ztráty tak zprostředkovávají trvalé poselství pro budoucí generace,“ řekl pilot Miroslav Liškutín, nositel vrcholných vyznamenání jako Záslužný letecký kříž – Air Force Cross, a Československého válečného kříže či medaile Za hrdinství.

Bronzový dva metry vysoký památník Okřídleného lva se nachází na pražském Klárově. Jeho vznik financovala britská komunita žijící v Česku a na Slovensku, která přispěla dary  ve výši 3,3 milionu korun.

Památník Okřídleného lva byl oficiálně odhalen 17. června 2014 při slavnostním ceremoniálu, kterého se zúčastnili přeživší veteráni, příbuzní letců nebo zástupci české, slovenské a britské vlády.
Mezi nimi nechyběl ani Sir Nicholas Soames, vnuk Winstona Churchilla a člen Britského parlamentu či Sir Stuart Peach, maršál britského vojenského letectva a budoucí předseda Vojenského výboru NATO.

 „Bylo mi ctí, že jsem se mohl zúčastnit odhalení památníku Okřídleného lva v roce 2014. Rozhodnutí prezentovat poprvé jména všech československých vojáků a vojákyň RAF na jednom místě vnímám jako opravdovou poctu těmto velmi odvážným lidem,“ řekl Sir Stuart Peach, maršál britského vojenského letectva.

Okřídlený lev je umístěn na betonovém kruhovém podstavci pokrytém českou žulou. Kruhový podstavec z ptačí perspektivy připomíná znak československého vojenského letectva. Dlouhodobým cílem Nadace memoriálu Okřídleného lva bylo doplnit podstavec sochy o plaketu, která na jednom místě poprvé zaznamená jména všech československých příslušníků létajícího a pozemního personálu, kteří sloužili v RAF během 2. světové války. Na plaketě jsou uvedeny i kompletní hodnosti letců a symboly kříže vedle jmen těch, kteří padli v boji.

Pro výrobu a instalaci pamětní plakety se jmény československých vojáků a vojákyň RAF a pro zajištění informačních panelů u memoriálu Okřídleného lva bylo třeba získat 1,5 milionu korun. Na financování projektu se podíleli: Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR; AERO Vodochody AEROSPACE a.s.; Sellior&Bellot, a.s.; Česká zbrojovka, a.s.; OMNIPOL a.s.; LOM PRAHA s.p.; RETIA, a.s.; VOP CZ, s.p.; TTC MARCONI s.r.o.; EUROPEAN AIR SERVICES s.r.o.; a MEOPTA – optika, s.r.o.

„Velmi mě potěšilo, že se řada mých obchodních kolegů rozhodla finančně podpořit vznik nového prvku památníku Okřídleného lva. Podstavec se jmény všech československých příslušníků létajícího
a pozemního personálu, kteří sloužili v RAF během 2. světové války, představuje důležitý milník. Symbolizuje uznání toho, co těchto 2 507 mužů a žen obětovalo, abychom dnes mohli žít svobodně,“
řekl Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu.

Dnešní slavnostní odhalení podstavce památníku Okřídleného lva uvedl kardinál Duka, generálmajor Šebesta, generálmajor Boček a brigádní generál Vranský.

„Jsem rád, že po vítězství dobré vůle a zdravého rozumu se můžeme zúčastnit ceremoniálu, kdy symbolu vlastenectví, odvahy a sebeobětování našich zahraničních letců přidáváme konkrétní jména. Můžeme jim tak vyjádřit svůj obdiv i vzdát poctu a poděkovat za svobodu, kterou na svých křídlech našemu národu přivezli, a to na místě důstojném jejich hrdinským činům,“
řekl generálmajor Jaromír Šebesta, velitel Vzdušných sil Armády České republiky.