Děti z Pink Crocodile vystavují obrazy s Dominikem Marešem

Pink Crocodile, nezisková organizace poskytující pomoc dětem s kombinovaným postižením, se spojila s výtvarníkem Dominikem Marešem a v rámci svého vzdělávacího programu se podílela na umělcově nejnovější výstavě s názvem Proměny aneb návrat Kondotiéra.

Děti s těžkým postižením v rámci vzdělávacího programu Pink Crocodile s umělcem namalovaly obrazy, které jsou nyní součástí umělcovy nejnovější výstavy v pražském Kafkově domě. Vernisáž proběhla 1. září a nechyběla na ní ani projektová ředitelka a zakladatelka neziskové organizace Dagmar Herrmannová, které spolu s výtvarníkem obrazy představila. Spoluprací s Dominikem Marešem chce nezisková organizace ukázat, že i děti s těžkým kombinovaným postižením dokážou vše, ba i více než ostatní, jen je jim třeba trochu pomoci. Tento projekt je součástí kampaně Pink Crocodile v boji proti diskriminaci a podpory integrace těchto dětí do běžné společnosti, jejíž jsou plnohodnotnou součástí.

Dominik Mareš je přední český malíř zaměřený na abstraktní tvorbu. Nová výstava tvoří průřez jeho dosavadní kariérou.

Výstava obrazů Dominika Mareše a dětí z Pink Crocodile je otevřena denně od 10:00 do 22:00 hodin a potrvá do 30. září 2015.

Pro více informací o Pink Crocodile prosím navštivte: www.school.pink-crocodile.org.

Fotografie: Dominik Mareš s předsedkyní dozorčí rady Pink Crocodile Ulrike Schneider (vlevo) a projektovou ředitelkou a zakladatelkou Pink Crocodile Dagmar Herrmannovou (vpravo)