Společnost AREVA dokončila důležitou část demontáže závodu Eurodif

Paříž, 7. prosince 2015 – Společnost AREVA v rámci demontáže závodu Eurodif ve francouzském Tricastinu úspěšně dokončila fázi „vyplachování“ bývalého obohacovacího zařízení, které využívalo metodu plynné difuze.

Tento proces, který výrazně snížil množství jaderných a chemických materiálů obsažených v zařízení, má zajistit bezpečnost dalších činností souvisejících s postupnou demontáží závodu.

Finální extrakce pevného hexafluoridu uranu, z poslední skupiny plynných difúzních systémů, se uskutečnila 5. října 2015. Tato operace byla provedena v několika týdenním předstihu plánovaného harmonogramu, zároveň ale v rámci stávajícího rozpočtu.

Dalším krokem bude dokončení sanace difuzního zařízení v roce 2016.

Od roku 2011 byl závod Eurodif postupně nahrazován závodem Georges Besse II, který používá nový proces obohacování uranu pomocí centrifugy. Díky této technologii Georges Besse II nabízí nejvyšší úroveň konkurenceschopnosti včetně energetických úspor, technologické spolehlivosti a snížení dopadu na životní prostředí.

„V průběhu této klíčové přípravné fáze v rámci celkové demontáže Eurodifu, jsme předvedli a využili naše odborné znalosti. Všechny tyto aktivity byly realizovány v průběhu složitého období sociální přeměny celého závodu, kdy naší hlavní prioritou bylo udržení odbornosti a přizpůsobení pracovních sil celkovému rozsahu prací při plném zajištění bezpečnosti a zdraví všech pracovníků,“ uvedl Frederic De Agostini, ředitel závodu Tricastin společnosti AREVA.