Liftago v minulém roce narostlo o třetinu, 50 % nových zákazníků přechází na doporučení

Českou společnost Liftago posílily v minulém roce klíčové změny jak v investorské struktuře, tak v působnosti samotné služby, která se rozšířila do dalších regionů i segmentů. Liftago tak vzrostlo o třetinu nových zákazníků a zaznamenalo 35% růst v obratu, který dosáhl téměř 300 milionů korun. Do vývoje technologie Liftago investovalo přes 100 milionů korun. V letošním roce zvýší investice do marketingu, uvede nové funkcionality pro soukromou, firemní i hotelovou klientelu a pokračovat bude i v aktivním zapojení do modernizace legislativy.

Vývoj společnosti zásadně ovlivnilo rozšíření služby do regionů, kromě Prahy, Brna, Ostravy, Liberce, Zlína a Bratislavy od září 2018 působí také v Plzni, Českých Budějovicích a v Ústí nad Labem a další expanzi stále plánuje. Zároveň se Liftago stalo aktuálně největším zprostředkovatelem taxislužby v Ostravě, kde, stejně jako v Brně, zdvojnásobilo jak počet jízd, tak i přepravní kapacitu řidičů. Ve většině měst navíc Liftago aktivně spolupracuje i s taxislužbami a jejich stávajícími řidiči. I díky tomu je schopno zajistit větší dostupnost přepravy, aniž by zahlcovalo ulice dalšími počty řidičů a vozů.

„V minulém roce se nám dařilo stabilně růst, ačkoliv navýšení řidičů i investice do marketingu byly po většinu roku minimální. Například v Praze máme meziročně pouze o 5 % řidičů více, ale počet jízd rostl oproti tomu několikanásobně rychleji. To odpovídá naší snaze o efektivnější vytížení stávajícího počtu komerčních řidičů místo „rychlého byznysu”, tedy přidáváním nových. Naše cenotvorba je navíc přirozeně tržní, je dána poptávkou zákazníků i volbou  řidičů, díky čemuž nedochází k přetahování pasažérů z MHD, což bývá typickým efektem digitálních platforem v zahraničí,“ říká Ondřej Krátký s tím, že cílem Liftaga je i nadále hledání udržitelných cest ke stabilnímu růstu.

Počet nových zákazníků Liftaga se oproti minulým rokům zvedl o třetinu. „Přes 50 % nových zákazníků k nám navíc přichází na doporučení, v prosinci narostlo hodnocení aplikace na Obchodu Google na 4,8* z více než 11 000 hodnocení a na Apple Store 4,9* z necelých 8 000 hodnocení. Je to pro nás důkaz toho, že velká část soukromých i firemních pasažérů preferuje naše zaměření na kvalitu a bezpečnost služby místo pouhé konkurence cenou,“ doplňuje Krátký.

„Firemní klientela je pro nás v současnosti klíčová a je jedním ze zdrojů dalšího růstu firmy. Díky benefitům digitální platformy v kombinaci s odpovědným přístupem k prověřování kvality řidičů nyní obsluhujeme malé a střední progresivní firmy, stejně jako velké korporace se stovkami jízd měsíčně. Letos začínáme díky platformě Splyt spolupracovat s poskytovateli cestovatelských služeb, takže nás nyní využívají i lidé přijíždějící ze zahraničí. Nárůst očekáváme i u hotelové klientely a předobjednávek,“ jmenuje sílící zákaznické skupiny Krátký.

Díky významným investicím do vlastních technologií došlo také k výraznému zlepšení procesu i kvality služeb. „Do rozvoje platformy, inovací a automatizace procesů jsme zatím investovali přes 100 milionů korun. Díky tomu se postupně učíme zákazníkům zajistit lepší dostupnost řidičů i ve špičkách a při větší poptávce, průměrná doba příjezdu vozu je tak v Praze 5 minut,“ jmenuje přínosy investic Krátký.

Změny nastaly i v majetkových poměrech Liftaga, a to vstupem Livesportu Martina Hájka do společnosti v říjnu 2018. „Tímto krokem došlo k radikálnímu zjednodušení akcionářské struktury, z více než 20 akcionářů jich je nyní 6. Díky Livesportu se nyní můžeme více zaměřit na realizaci našich zakladatelských vizí,“ jmenuje některé z důsledků Krátký. Velkou roli v původní akcionářské struktuře sehrál původní ředitel a jeden ze zakladatelů společnosti, Juraj Atlas, jehož akciový program pro původní tým Liftaga nyní umožnil řadě schopných lidí úspěšně exitovat.