Politická a ekonomická nestabilita Evropy nevede podle Colliers International k poklesu poptávky po nemovitostech

Nemovitosti zůstávají v celoevropském kontextu stabilní a bezpečnou třídou aktiv. Děje se tak i navzdory politickým, ekonomickým, demografickým i technologickým změnám a jiným nepříznivým faktorům zvyšujícím míru nejistoty. Informace je součástí nové studie Colliers International vydané na veletrhu MIPIM.

Studie Colliers nazvaná V rovnováze: EMEA 2017 (In the Balance: EMEA 2017) odhaluje naprosto zřejmou korelaci mezi zvyšujícím se počtem kancelářských pracovních pozic a výnosy z investic do kanceláří v posledním ekonomickém a investičním cyklu. V zájmu zachování příznivého trendu a pobídky investiční i nájemní poptávky po těchto aktivech by prioritou velkých evropských měst mělo být vytváření vysoce kvalitních a kvalifikovaných administrativních pozic.

Damian Harrington, ředitel oddělení průzkumu realitního trhu Colliers International pro region EMEA, uvedl: „I přes zásadní společenské změny zahrnující rozhodnutí Velké Británie opustit Evropskou unii, vzestup populistické politiky v Evropě a nový politický režim v USA nadále pozorujeme, jak v Evropě dochází k hospodářskému růstu a na globální úrovni se zvyšují investice do nemovitostí – zejména v důsledku snahy o maximalizaci výnosů a příjmů.“

Dále doplnil: „I když inflace a úrokové sazby rostou, přirozená úroveň krátkodobých úrokových sazeb je i nadále stlačována v důsledku dlouhodobých demografických změn a pomalejšího hospodářského růstu. Trh vykazující menší výnosy se stává novým standardem. V kombinaci s velmi nízkou úrovní spekulací a nižším prahem očekávané návratnosti investice u větších globálních hráčů se situace nejeví až tak špatně. Změny, kterým trh čelí, i nadále poskytují nové příležitosti k investování do nemovitostí. Je třeba těchto příležitostí náležitě využít.“

„Těšíme se, co nám rok 2017 i následující období přinesou. Příležitosti v Evropě budou v jednotlivých odvětvích nadále existovat, ale investoři se musí připravit na nízké výnosy. Ačkoli řada trhů zaznamenala v roce 2016 nárůst výnosů z investic, mnohé z nich patřily k méně vyspělým, okrajovým trhům, kde ochota investovat nemusí přetrvávat dlouho, pokud příležitosti vymizí. Mezi trhy, které v roce 2016 pokračovaly v růstu a mají předpoklad zůstat i nadále investičně atraktivními, najdeme Španělsko, Nizozemsko a Polsko, v menší míře pak Finsko, Českou republiku, Maďarsko a Rumunsko. Avšak mnohé z nich čekají specifické politické (a tím pádem i tržní) výzvy, s kterými se musí vypořádat,“ dodal Harrington.

Stěžejní body studie V rovnováze – EMEA 2017:

Dynamika poptávky po nemovitostech se v různých městech mění na základě demografických vlivů, vývoje technologií i spotřebitelského chování. Kanceláře a maloobchod zůstávají s 60%, respektive 13% podílem na veškeré investiční činnosti v rámci 25 hlavních evropských trhů ke konci roku 2016 nejoblíbenějším, široce dostupným investičním aktivem. Přesto se opětovně ukazuje, že jejich popularita soustavně klesá ve prospěch jiných typů aktiv. Rezidenční investice na území velkých měst rostou rychleji než investice do ostatních oblastí. V současné době tvoří více než 10 % objemu městských investic.

Investice do městské logistiky se během tohoto cyklu neměnily, v budoucnosti jsou však změny předpokládány. Hnací síly strukturální poptávky stále zajišťují chuť v tomto sektoru investovat. Aby se však investice do městské logistiky vyrovnaly ostatním investicím, co se vytvoření výnosné a konkurenceschopné úrovně stávající užitné hodnoty týče, jsou zde vyžadovány tvůrčí přístupy a řešení. Ve městech se jako nejrealističtější jeví výstavba víceúčelových zařízení. Na okrajích velkých evropských měst se pak začínají objevovat nové víceúrovňové sklady.

Z pohledu hotelů se zdá, že aktivita byla omezena napříč celým regionem. Studie však detailnějším zaměřením na městskou investiční činnost poukazuje na rostoucí popularitu této oblasti. Na základě zvýšení poptávky po cestování za služebními i rekreačními účely stouply investice do hotelů od roku 2007 přibližně o 230 bazických bodů. Jejich objem se v roce 2016 dostal o třetinu nad průměr celého cyklu. Navzdory konkurenci ze strany Airbnb vykazovala evropská města opětovně vysokou obsazenost a tržby za disponibilní pokoj rostoucí kontinuálně od roku 2012.

Výnosy z kanceláří a maloobchodu dosáhly průměrné hodnoty, nenachází se však ještě na minimech z roku 2007. Rezidenční nemovitosti jsou nejméně výnosným typem aktiv, úroveň výnosu se stavu z roku 2007 již vyrovnala. Výnosy z oblasti obchodování s hotely aktuálně překonaly vlastní předchozí vrchol.

Současně s poklesem prodejů pozemků napříč Evropou se prodej pozemků k další výstavbě ve velkých evropských městech ke konci roku 2016 propadl z 8,13 % z veškeré aktivity v roce 2007 na pouhých 3,25 %. Investoři a developeři se budou k investiční a stavební činnosti stavět s obavami až do konce ekonomického a investičního cyklu. A historie ukazuje, že by si měli opatrný přístup osvojit.

Richard Divall, ředitel pro přeshraniční kapitálové trhy Colliers International pro region EMEA, vysvětluje: „Dostupnost produktů určených k prodeji zůstane v následujícím roce pravděpodobně nízká. Investoři nyní drží dlouhodobější vyčkávací pozice a je zde pouze minimum faktorů podněcujících prodeje. Nedostatek potřebné výstavby jen zpomalí tempo investiční činnosti, jež by mohla v budoucnu omezit už tak nízké výnosy. Výstavba dalších investičních aktiv je proto zásadní. Pokud ale města budou chtít vyhovět potřebám a požadavkům zaměstnanců, obyvatel i návštěvníků, budou potřebovat správné typy a kombinace produktů.”

Podle Colliers byl v letech 2015 až 2016 mezi městy, v nichž investiční aktivita vzrostla, oproti těm, jež vykázala nižší obchodní aktivitu, poměr zastoupení 50:50. Objem tržní činnosti v regionu EMEA v roce 2016 meziročně poklesl přibližně o 27 %, přesto nebyl navzdory omezením jak v toku obchodů, tak jejich objemech celkový pohled na situaci zcela jednoznačný.

50 % trhů nicméně v roce 2016 zaznamenalo pozitivní růst. Nizozemsko, Španělsko, Irsko, Finsko, Česká republika a Maďarsko registrovaly růstový skok. Mírnější expanze probíhala ve Švédsku, Polsku a Rumunsku. Další velké skoky byly zaznamenány na okrajových trzích v Pobaltí, Řecku, na Ukrajině a v Chorvatsku.

„Omezení obchodní činnosti v roce 2016 vycházelo z poklesu aktivity ve Velké Británii, Francii a Německu, čili na hlavních trzích, které během uplynulých 10 let držely 60% podíl veškerých investic. S omezeními v důsledku politických a ekonomických událostí se potýkaly i další velké trhy včetně Itálie, Ruska nebo Turecka. Jinde měly na pokles objemů klíčový vliv snižující se dostupnost produktu společně s vysokými cenami. Ke snížení aktivity došlo i v tradičně stabilních zemích, jako jsou Norsko, Dánsko a Švýcarsko,“ dodal Divall.