CHEP oznamuje změny ve vedení lokálního i regionálního týmu

Společnost CHEP, globální lídr v oblasti řešení pro dodavatelský řetězec, jmenovala k 1. dubnu 2020 Jana Kočárka, dosavadního generálního ředitele pro Českou republiku
a Slovensko, senior manažerem pro evropskou agendu Collaborative Transport Solutions. Jedná se
o strategickou iniciativu klíčovou pro budování efektivního a udržitelného dodavatelského řetězce v kontinentálním i celosvětovém měřítku. CHEP díky ní dokáže vhodně propojovat zákazníky
a logistické partnery, čímž zvyšuje efektivitu dodavatelského řetězce a minimalizuje negativní vlivy logistických operací na životní prostředí.

Řízení CHEP v České republice a na Slovensku dočasně převzala Bohumila Bennette, jež byla
k 1. březnu povýšena do pozice generální ředitelky společnosti pro střední Evropu. Bohumila pro CHEP pracuje od roku 2013 a zastávala zde úspěšně několik ekonomicko-řídících pozic. Nejprve působila jako finanční ředitelka pro střední a východní Evropu a zastřešovala finanční řízení ve
20 zemích, od roku 2016 pak byla celoevropskou finanční kontrolorkou pro společnost Brambles, mateřskou firmu CHEP. Jako středoevropská generální ředitelka CHEP dohlíží na výkon a výsledky společnosti nejen na českém a slovenském trhu, ale také například v Rakousku, v Maďarsku, v Rumunsku, na Balkáně a ve Švýcarsku.

 „Vedení takto zásadní strategické celoevropské iniciativy zaměřené na spolupráci v oblasti dopravy je pro mě v mém působení u CHEP další výzvou. Za téměř 5 let, které jsem měl možnost strávit v čele týmu pro Českou a Slovenskou republiku, jsme dosáhli více než zdvojnásobení obratu a obsluhujeme přes 250 odběratelů. Zmodernizovali jsme také naše servisní centra s ohledem na vyšší stupeň automatizace. Významně jsme zlepšili rovněž spolupráci s partnery z oblasti maloobchodních prodejen i z dopravy a logistiky tak, abychom naplnili naši misi být neviditelnou, bezproblémovou páteří dodavatelského řetězce,“ uvádí Jan Kočárek.

 „Chci Janu Kočárkovi poděkovat za profesionální řízení naší společnosti na lokálním trhu, za skvělé výsledky, kterých s týmem dosáhl a těším se na další vzájemnou spolupráci na mezinárodní úrovni,“ říká Bohumila Bennette. „Naší společnou prioritou nyní bude dělat maximum pro to, aby CHEP upevňoval svou pozici lídra v poskytování logistických řešení, reagoval adekvátně na potřeby svých zákazníků a dosahoval ještě lepších výsledků ve všech oblastech podnikání.“

Bohumila i Jan budou svoje agendy řídit z pražské kanceláře CHEP. Povýšením obou dlouholetých, zkušených manažerů společnost podnikla další krok směrem k rozsáhlejší a efektivnější spolupráci mezi místními i mezinárodními zákazníky, dopravci a dalšími partnery. Výsledkem bude další zkvalitnění služeb CHEP a vytvoření ještě odolnějších a udržitelnějších dodavatelských řetězců napříč Evropou.