Petr Koutský je novým generálním ředitelem společnosti SAFINA

Společnost SAFINA, a.s., přední evropský zpracovatel materiálů s obsahem drahých kovů, oznamuje, že se jejím novým generálním ředitelem stal Petr Koutský (53). Střídá Viktora Fialu. Jeho hlavním úkolem je zajistit po dokončení všech postakvizičních kroků stabilizaci společnosti a její další rozvoj zejména v oblasti zajištění nových zdrojů surovin, vývoje nových produktů a získání nových trhů.

 

Petr Koutský má dlouholeté zkušenosti z řídicích pozic, převážně finančního zaměření. Před nástupem do SAFINY působil čtyři roky jako výkonný ředitel ve společnosti AAA Auto Group N.V., kde měl na starosti vztahy s investory, strategické projekty a regulaci na kapitálových trzích, ICT, právní agendu a interní audit. V letech 1998 až 2011 pracoval ve společnosti TON a.s., nejprve deset let jako její finanční ředitel a poslední tři roky jako generální ředitel. V roli generálního ředitele dohlížel na chod celé společnosti a jejích dceřiných společností, zajišťoval jejich rozvoj včetně budování obchodní sítě nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Svoji pracovní kariéru zahájil v sektoru bankovnictví, působil jako vedoucí pobočky Agrobanky v Přerově, vedoucí pobočky Banky Haná tamtéž a jako vedoucí strategického plánování rovněž v Bance Haná. Do jeho kompetencí patřila správa rozpočtu, vytváření finančních plánů banky a jejích jednotlivých součástí.

Petr Koutský nejprve studoval na Vysoké vojenské letecké škole v Košicích, kde v roce 1985 získal inženýrský titul jako pilot. Po dokončení školy působil několik let jako instruktor pro vojenské piloty. Později se věnoval studiu financí, managementu a marketingu na karvinské fakultě Slezské univerzity v Opavě. V roce 2008 obdržel MBA na britské Nottingham Trent University.

„SAFINA prochází v poslední době řadou změn, které byly zapříčiněny nejen příchodem nového vlastníka, ale také změnami na globálním trhu. Je proto přirozené, že s novou strategií a novými cíli dochází ke změně i na postu generálního ředitele. Pro zaměstnance a obchodní partnery zůstává SAFINA stabilním a spolehlivým partnerem a dále bude posilovat svou pozici významného zpracovatele drahých kovů na českém trhu,“ dodal Viktor Fiala, odstupující CEO, „přeji panu Koutskému hodně úspěchů, jsem si jist, že se svými zkušenostmi povede SAFINU s odhodláním vstříc novým projektům.“