Kuehne+Nagel je podle „magického kvadrantu“ za rok 2023 světovým lídrem v segmentu 3PL

Kuehne+Nagel_specialni transport

Americká výzkumná společnost Gartner ocenila strategii a pevnou pozici Kuehne+Nagel na globálním trhu. Skupina svým lokálním i nadnárodním zákazníkům poskytuje jednu z nejvíce diferencovaných a specializovaných nabídek v segmentu logistiky třetích stran.

Gartner za silnou stránku Kuehne+Nagel považuje schopnost realizovat a naplňovat marketingové strategie. Uznání se dostalo i meziročnímu růstu prodejů a tržeb skupiny v důsledku nových akvizic, organického růstu i působení ve 14 průmyslových segmentech. V neposlední řadě hodnotitelé vyzdvihli celkovou odolnost Kuehne+Nagel a ocenili nové investice, akvizice a podporu inovací, s jejichž pomocí nalezla řešení v oblastech, kde byl dříve identifikován prostor pro vylepšení. Díky tomu skupina obsadila v kvadrantu ještě lepší pozici.

Ačkoli výzkumníci společnosti Gartner označili Kuehne+Nagel za lídra v segmentu 3PL, poukázali také na některé oblasti s potenciálem dalšího zlepšení.

Přestože oceňují korporátní kulturu orientovanou na zákazníka, upozorňují, že je důležité zachovat si vysokou míru flexibility, zejména ve srovnání s menšími konkurenty. Domnívají se také, že Kuehne+Nagel má větší potenciál v oblastech last-mile a zpětné logistiky. Rovněž doporučili, aby si skupina zachovala nabídku prémiových služeb i v časech, kdy zákazníci preferují především co nejhospodárnější řešení.

Kuehne+Nagel vnímá hodnocení od Gartner jako důležitou zpětnou vazbu a příležitost dále zdokonalovat své schopnosti, nabídku i celkovou zákaznickou zkušenost.

„Těší mě, že společnost Gartner ocenila úsilí a pevné odhodlání Kuehne+Nagel uspokojovat potřeby zákazníků. Závazek skupiny nadále poskytovat ty nejlepší služby v oboru zdůrazňují i naše strategické plány Roadmap 2026 a Vision 2030,“ komentuje generální ředitel Kuehne+Nagel Stefan Paul.