České prádelny a čistírny za rok přijmou zakázky v hodnotě 5,9 miliardy korun, odhalil první průzkum o donedávna tradičním odvětví

Vůbec první průzkum v České republice, který si zadala Asociace prádelen a čistíren ČR, zmapoval český trh a přinesl komplexní pohled na donedávna tradičním odvětví, jež aktuálně prochází modernizací.

Asociace prádelen a čistíren ČR sdružuje zhruba 120 členů, z nichž 90 je přímých provozovatelů prádelen a čistíren, a dalších 30 členů jsou organizace, které pro obor poskytují podpůrné služby, či dodávají strojní nebo technologické vybavení.

Na českém trhu působí 403 prádelen a čistíren, ve kterých pracuje 8 290 lidí. Za rok vyperou za 5,9 miliardy korun.

 „Těší nás, že po více než 50 letech fungování asociace se nám povedlo udělat vůbec první průzkum o našem oboru podnikání. Prádelenství a čistírenství má v České republice dlouhou tradici, ale prozatím nikdo nevěděl, jak na tom tento segment je. Dosavadní odhady nyní dokážeme nahradit přesnými čísly, která v některých ohledech překvapila i nás samotné,“ řekla Lenka Břoušková, prezidentka Asociace prádelen a čistíren ČR.

Velikosti prádelen a čistíren co do počtu zaměstnanců se také výrazně liší. Více než 51 zaměstnanců má pouze 10 % prádelen a necelá 3 % čistíren. V 52 % prádelen a v 21 % čistíren je zaměstnáno více než 5 lidí. Nejčastěji je v jednom provozu zaměstnáno 3-5 zaměstnanců (29 % a 44 %). Méně, tedy 1 až 2 zaměstnanci, jsou v 19 % prádelen a 33 % čistíren.

Evropský lídr v oblasti pronájmu pracovních oděvů a hygienických textilních služeb, Elis, zaměstnává ve dvou pobočkách celkem 150 zaměstnanců, což je na místní poměry neobvyklé číslo.

Z průzkumu také vyplynuly denní kapacity provozů. 59 % provozů má denní kapacitu do jedné tuny, 18 % provozoven má denní kapacitu od 1,01 tuny až do 5 tun. Pouze 14 % má denní kapacitu přesahující 5 tun.

U nás ve společnosti Elis máme provozovny dvě, jednu ve Velkých Pavlovicích a druhou ve Slavkově u Brna. Pavlovický provoz denně zpracuje 11 tun prádla, kde pereme pro potravinářský průmysl, kovovýrobu, strojírenství, petrochemický a energetický průmysl. Náš druhý provoz ve Slavkově, ultračistá komerční prádelna ­- tzv. cleanroom, denně zpracuje 1,3 tuny denně,“ řekla Jana Puškáčová, country manažerka společnosti Elis, evropského lídra v oblasti textilních a hygienických servisních služeb. „V cleanroomu pereme ultračisté oděvy, jež jsou dodávány nejnáročnějším zákazníkům působícím například ve farmaceutickém průmyslu, v odvětví medical devices, ale také ve výrobě elektrotechniky, optických zařízení a nástrojů, v nanotechnologiích a dalších,“ dodává.

Téměř všechny prádelny (97 %) poskytují své služby soukromým firmám, fyzickým osobám pak 80 % a státním organizacím 64 %.

Nejčastějšími službami je pronájem prádla pro hotely a ubytovací zařízení. Výrobním společnostem pronajímá prádlo čtvrtina prádelen, pětina obsluhuje zdravotnická a sociální zařízení. Ze všech dotázaných prádelen jich 95 % prádlo pere, a téměř 4/5 (78 %) ho i samostatně mandluje. Dále se jedná o opravy oděvů, jejich čištění, košilový servis, pronájem prádla a další služby.

Rozdíl mezi prádelnou a čistírnou?

Prádelna pere a čistírna čistí. Při praní se používá voda a při čistění se využívají chemikálie. Faktem je, že se některé věci dají prát jako trička, prostěradla a podobně, ale některé se prát nedají jako například saka, kabáty a podobně, a tak se musí čistit speciálními čisticími prostředky.