Emirates jede na zelené vlně, část pozemní dopravy v Dubaji přechází na biopaliva

Letecká společnost Emirates představuje další environmentální kroky v rámci programu snižování emisí skleníkových plynů. Téměř třetina autobusové flotily určená k přepravě palubního personálu v Dubaji bude nyní využívat ke svému provozu biopaliva.

Společnost AI Wegdaniyah, poskytovatel této přepravní služby, se zavázala provozovat všechny cesty s využitím bionafty od Neutral Fuels, která patří k předním výrobcům biopaliv ve Spojených arabských emirátech a k výrobě využívá použitý kuchyňský olej.

V provozu jsou čtyři desítky autobusů, které zabezpečují přepravu personálu z jejich domovů do místa pracoviště. Při standardních podmínkách urazí autobusy až 700 tisíc kilometrů za měsíc.

Díky této iniciativě by mohlo dojít k redukci oxidu uhličitého až o 75 tisíc kilogramů ročně. Emirates také v rámci zmíněných environmentálních kroků spolupracuje s dalšími poskytovateli přepravních služeb pro celý vozový park.

Generální ředitel společnosti Neutral Fuels poblahopřál k této iniciativě společnosti Emirates a AL Wegdaniyah. Poukázal také na fakt, že tyto kroky jsou v souladu s cíli udržitelnosti v oblasti energetiky, které se Spojené arabské emiráty zavázaly dosáhnout do roku 2050.

Využívání biopaliv výrazně snižuje emise skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek. Přechod z fosilních paliv na biopaliva lze provést velmi snadno, jelikož nevyžaduje žádné úpravy dieselových motorů. Biopaliva také pomáhají předcházet předčasnému opotřebení a poruše motorů, a dokonce mají pozitivní vliv na palivové systémy, které pomáhá čistit a udržovat v dobré kondici.

Kromě této iniciativy Emirates testuje provoz elektrických autobusů pro neveřejnou přepravu, která slouží k přemisťování posádky mezi terminály a letadly v prostorách Mezinárodního letiště v Dubaji.

V průběhu posledních let se společnost snažila zvyšovat investice do elektrických vozidel, kde to jen bylo možné. Například v Emirates Engineering Center v Dubaji, který představuje komplex hangárů, dílen a skladů, je denně využíváno přes 130 elektrických vozíků a 80 vozidel pro manipulaci s materiálem, včetně vysokozdvižných vozíků.

Emirates se zavázala k ochraně životního prostředí a své úsilí formulovala do tří hlavních oblastí: snižování emisí, odpovědná spotřeba a ochrana divoké zvěře a míst jejich výskytu.

Společnost má také vlastní komplexní program, který aktivně zkoumá a implementuje způsoby, jak co nejefektivněji snížit spalování fosilních paliv a vypouštění emisí, a to všude, kde je to provozně možné, ať už ve vzduchu, nebo na zemi.

Ústředním bodem společnosti je provozovat především moderní a úsporná letadla. Investice do tohoto cíle nadále pokračují a představují závazek Emirates v hodnotě několika miliard dolarů, nejen v oblasti pohodlného cestování, ale také v rámci snižování dopadu na životní prostředí.

Pro více informací navštivte: https://www.emirates.com/english/about-us/our-planet/.