MasterCard a World Vision oznámily partnerství pro řešení problémů při distribuci humanitární pomoci

Víceúrovňové partnerství se zaměřuje na zprostředkování humanitární pomoci, průzkumy trhu, fundraisingu a podporu pro lidi v nouzi

Společnost MasterCard a humanitární organizace World Vision podepsaly víceúrovňovou partnerskou smlouvu. V jejím rámci MasterCard poskytne své odborné znalosti, produkty a služby pro podporu World Vision při řešení problémů s distribucí humanitární pomoci.

Mezinárodní humanitární pomoc neustále roste, v loňském roce byla nejvyšší v historii. Přesto jsou každoročně, v době nebývalých humanitárních krizí, nedostatečně uspokojovány potřeby miliónů lidí postižených chudobou, politickými nepokoji a přírodními katastrofami.

„Efektivita a udržitelnost jsou dva z nejnaléhavějších problémů, kterým čelí humanitární organizace,“ řekla Ann Cairns, prezidentka International Markets, MasterCard, „stále více využíváme našich znalostí k vytvoření inovativních řešení ve spolupráci s nevládními organizacemi, jako je World Vision, která se po celém světě věnuje podpoře osob postižených chudobou a mimořádnými událostmi. Věříme, že toto partnerství může sloužit jako vzor spolupráce pro soukromé a neziskové organizace pro udržitelná řešení nejobtížnějších světových krizí.“

„Reagovat na katastrofy a pomáhat lidem v nouzi je naší společnou odpovědností,“ říká Kevin Jenkins, prezident World Vision International, „World Vision si cení podobných partnerství, jejichž cílem je posunout vztah mezi nevládními organizacemi a soukromými podniky.“

Pomocí digitální identifikace a elektronických platebních technologií jako World Vision’s Last Mile Mobile Solutions (LMMS) a MasterCard Aid Network chtějí MasterCard a World Vision v rámci partnerství zlepšit realizaci humanitární pomoci. MasterCard chce ve spolupráci s World Vision vyzkoušet oba tyto systémy na Filipínách a po tajfunu Haiyan pomoci zdejším maloobchodníkům znovu vybudovat své firmy. Po loňském zemětřesení v Nepálu začala World Vision využívat LMMS a MasterCard Aid Network při zprostředkování široké škály služeb, potravinové pomoci a vybavení.