Arcona Property Fund vykázal za první čtvrtletí zisk před zdaněním ve výši 1,438 milionu eur

Fond Arcona Property Fund oznámil, že v prvním čtvrtletí roku 2017 dosáhl zisku před zdaněním ve výši 1,438 milionu eur. Po zohlednění výnosů z přecenění a jednorázových nákladů činil za leden až březen zisk před zdaněním 424 000 eur. V rámci téhož období vzrostl hrubý příjem z pronájmů na 1,976 milionu eur.

Tyto výsledky nás velmi potěšily, zejména pro čtvrtletí, v němž jsme dokončili akvizici portfolia 11 nákupních center v Polsku. To do budoucna povede k dalším vylepšením provozních ukazatelů fondu,“ řekl Guy Barker, výkonný ředitel společnosti Arcona Capital, jež je předním nezávislým správcem nemovitostních fondů a správcem majetku svěřených aktiv a nemovitostí v regionu střední Evropy. „Nyní se zaměřujeme na zajištění rozvoje budoucích příležitostí pro fond. Celkovou hodnotu jeho aktiv chceme v horizontu následujících tří až pěti let zvýšit na
500 milionů eur.

Akvizice 11 nákupních center na území Polska v hodnotě 25,9 milionu eur se do výsledků fondu za první čtvrtletí začíná plně promítat od března 2017. Prvních 8 nemovitostí bylo v jejím rámci získáno v polovině prosince 2016, akvizice zbylých tří pak proběhla v březnu 2017, z čehož plyne výnos z přecenění ve výši 1,217 milionu eur. Jednorázové náklady související s akvizicí a dočasným úvěrem na úhradu DPH v Polsku dosáhly částky 203 000 eur.

České i slovenské portfolio vykázaly v prvním čtvrtletí pokračující růst příjmů s čistým meziročním růstem ze 742 000 eur na 779 000 eur, tedy s 5% navýšením. Mezi koncem roku 2016 a koncem března 2017 vzrostla míra obsazenosti portfolia z 86,7 % na 95,6 % v České republice a ze 73,5 % na 74,4 % na Slovensku.

Obsazenost byla v závěru prvního čtvrtletí napříč portfoliem fondu 84,1 %. Na konci roku 2016 přitom šlo o 80,7 %. Poměr LTV vzrostl ze 49,3 % ke konci roku 2016 na 56,7 % na konci prvního čtvrtletí.

Fond zároveň reportoval dokončení prodeje části budovy VUP v Brně, poprvé oznámeného 6. dubna 2016. Prodejní cena 200 000 eur byla v souladu se zhodnocením ke konci roku.