Arcona Property Fund získá polské maloobchodní portfolio

Investiční fond Arcona Property Fund (dále „fond”), který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, nastavil nové cíle růstu po té, co získá retailové nemovitostní portfolio v Polsku. Fond se v příštích třech až pěti letech zaměří na roční dividendový výnos na úrovni 8 % a na růst objemu spravovaných aktiv na přibližně 500 milionů eur.

Akvizice polského portfolia zahrnuje 11 nákupních center v deseti regionálních městech. Čistá nákupní cena je 25,9 milionů eur a výchozí čistý roční výnos 2 miliony eur. Fond publikoval 31.10.2016 plánovanou finanční strukturu pro akvizici (viz níže “Načasování a financování”).

Nákupní centra, která se stanou součástí portfolia fondu, byla vybudována mezi léty 2001 a 2009 a nacházejí se v Lodži, Gdaňsku a osmi dalších velkých regionálních centrech. Celková čistá pronajímatelná plocha je 22 897 m2 a mezi nejvýznamější nájemce patří maloobchodní řetězce, jako je Piotr a Pawel, Biedronka a Tesco. Guy Barker, ředitel Arcona Capital, řekl: „Díky této polské akvizici získá fond strategické postavení na největším realitním trhu střední Evropy. Je to nezbytný krok k tomu, aby se tento fond, který nabízí zajímavý dividendový výnos jak pro individuální, tak i pro institucionální investory, stal měřítkem pro realitní trh.”

Dopad na portfolio
Akvizice portfolia bude mít veliký vliv na tyto parametry fondu:

Budoucí plány
Fond nastavil jasné a specifické cíle, které je třeba dosáhnout po dokončení akvizice polského portfolia:

Načasování a financování
Nákup polského portfolia bude financován (a) seniorním úvěrem Raiffeisen Bank Poland ve výši 10,5 milionů eur (freehold assets), (b) vydáním práv pro úpis akcií v hodnotě 8,6 milionů eur, (c) konvertibilními dluhopisy v hodnotě 3,5 milionů eur a (d) úvěrem prodávajícího (vendors loan) ve výši 4,7 milionů eur (leasehold assets). Nákupní cena 11 nemovitostí dosáhne 25,9 milionů eur. Externí ocenění provedené 1.10.2016 společností CBRE stanovilo cenu portfolia na 27,2 milionů eur. Konvertibilní dluhopisy v hodnotě 3,5 milionů eur byly privátně upsány. Tyto dlouhopisy jsou splatné za pět let s kuponovým výnosem 6,5 % ročně, se splatností dvakrát za rok. Možnost práva úpisu akcií, které bylo úspěšně plně zajištěno, bylo zahájeno dne 31.10.2016. Fond očekává, že k dokončení nákupu osmi obchodních center dojde v prosinci tohoto roku a zbývající tři obchodní centra získá fond do 31.3.2017.