Emirates podporuje kampaň proti nelegálnímu obchodování s lidmi

Letecká společnost Emirates se hrdě hlásí k podpoře nového celosvětového spotu s názvem „What is Human Trafficking?, který byl představen ve spolupráci s hercem Liamem Neesonem. Krátké video vzniklo v rámci kampaně organizace It’s Penalty, která se snaží podávat fakta i mýty, které panují v souvislosti s tématem obchodování s lidmi a ukázat veřejnosti realitu celého problému, ke kterému dochází globálně.

Emirates se rozhodla tento krátký film promítat prostřednictvím svého zábavního systému ice, a to na všech svých letech od začátku října. Společnost věří, že tento krok pomůže ke globální osvětě a umožní lidem lépe pochopit toto téma. Díky většímu porozumění a povědomí lidí o problému je možné rozeznat a nahlásit více podezřelých případů, čímž se může snížit počet možných obětí.

Obchodování s lidmi představuje nelegální činnost, během které dochází k přesunu osob v rámci země nebo přes hranice proti jejich vůli – vyhrožováním, únosem nebo podvodem. V roce 2017 se podle odhadů Mezinárodní organizace práce (MOP) stalo 24,9 milionů lidí po celém světě (ekvivalent počtu obyvatel Austrálie) oběťmi nelegálního obchodování.[1]

Emirates také spolupracuje s dalšími organizacemi, včetně International Air Transport Association (IATA), US Overseas Security Advisory Council (OSAC) i s Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC). Společně se snaží zlepšit povědomí o lidských právech, tématu obchodování s lidmi a také pracuje na efektivnější spolupráci a strategiích v odvětví letecké dopravy.

Letecká společnost si uvědomuje, že právě personál na palubách letadel nebo zaměstnanci na letišti mají jedinečnou možnost tento typ trestní činnosti odhalit. Emirates proto již několik let investuje také do vzdělávacích a tréninkových programů, které pomáhají personálu rozpoznat možnou ilegální činnost v této oblasti, kterou mohou okamžitě nahlásit příslušným orgánům.

Skupina Emirates přijala trvalý závazek v boji proti nelegálnímu obchodování s lidmi a moderním formám otroctví.

Organizace It’s a Penalty

Funguje od roku 2014 a její hlavní činností je osvěta celosvětového problému nelegálního obchodování s lidmi. Organizace se snaží vzdělávat a zvyšovat povědomí komunit o daném tématu a poskytuje jim platformy a nástroje na ochranu těch, kteří se staly obětmi nelegálního obchodu nebo vykořisťování. Organizace v rámci svých kampaní spolupracuje s mnoha subjekty, jako jsou profesionální sportovci, vládní i nevládní organizace nebo společnosti, které působí v cestovním ruchu, včetně leteckých společností, hotelů a dalších dopravců.

[1] International Labor Organization (ILO), Global Estimates of Modern Slavery, 2017 and United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC), Global Report on Trafficking in Persons, 2016.