Arcona Capital pronajímá své prostory v centru Prahy OSN a Akademii věd ČR

Arcona Property Fund N.V., fond kótovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, uzavřel smlouvy na pronájem svých kancelářských prostor v Praze-Karlíně s pobočkami Organizace spojených národů a Akademie věd České republiky. Oba noví nájemci se přestěhovali do budovy, již fond v populární čtvrti vlastní na adrese Prvního pluku 8A.

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), jež je součástí OSN, začala svoje nové prostory využívat od 1. ledna tohoto roku. Před nastěhováním byly kanceláře s přispěním společnosti Arcona Capital, jež je správcem fondu, zrenovovány, aby mohly IOM plně sloužit při plnění agendy. IOM se zaměřuje na různé aspekty migrace a přispívá k tomu, aby probíhala humánním způsobem a ku prospěchu všech aktérů procesu, přičemž svoje služby poskytuje jak vládním orgánům, tak samotným migrantům.

Zároveň s tím pak byly další prostory v budově Prvního pluku 8A pronajaty Středisku společných činností AV ČR, jež je pobočkou Akademie věd České republiky. Nájem má sjednaný na období od prosince 2022 do konce roku 2027.

V objektu aktuálně zůstává posledních 385 metrů čtverečních prostor k dispozici dalším zájemcům.

„Naši noví nájemci v budově Prvního pluku 8A jsou typickými představiteli akademického, respektive neziskového sektoru,“ uvedl Tomáš Oesterreicher, ředitel pronájmů ve společnosti Arcona Capital. „Kancelářská budova v srdci jedné z nejvyhledávanějších pražských čtvrtí jim poskytne plně funkční, atraktivní provozní zázemí a stane se příjemným místem pro práci jejich zaměstnanců. Těšíme se na další spolupráci s oběma nájemci a v následujících měsících a letech jim rádi pomůžeme vytěžit výhody jejich nové adresy na maximum.“