DLA Piper Prague představila novinky v oblasti pracovního práva

Pražská pobočka globální advokátní kanceláře DLA Piper uspořádala seminář věnující se pracovnímu právu. Přednášející představili aktuální novinky v zákoníku práce, přiblížili téma souběhu pracovního poměru a výkonu funkce člena statutárního orgánu a status vedoucích zaměstnanců. Dále se seminář věnoval praktickým příkladům ukončování pracovního poměru a také problematikou pracovních cest a evidence pracovní doby. Jednotlivá témata byla doplněna o konkrétní příklady z české i zahraniční praxe.  Semináře se zúčastnilo více než 50 zástupců firem z řad HR manažerů, podnikových právníků a personalistů.

„Orientace v pracovním právu a aktuálních úpravách jeho právního rámce je pro zaměstnavatele a potažmo zaměstnance velice důležitá. Proto jsme toto téma zařadili do série odborných seminářů, které pro naše klienty pravidelně pořádáme,“ řekl Jakub Adam, partner DLA Piper Prague, a dodal: „Účastníci se u mnoha témat zapojili do živé debaty a získali nové informace k  situacím, které ve svých podnicích řeší.“

Seminář byl zahájen přiblížením aktualit v pracovním právu pro rok 2016 (včetně zvýšení minimální mzdy, ukončení II. důchodového pilíře, změny sazeb cestovních náhrad a nového státního svátku, který připadá na Velký pátek) a novinkou z roku 2015 v podobě tzv. Kurzarbeit, jeho účelu a podmínek. V samostatném bloku přednášející přiblížili souběh pracovního poměru a výkonu funkce statutárního orgánu, jeho rizika a ideální řešení doplněná o aktuální judikaturu. Své místo na semináři měly také vybrané instituty pracovního práva včetně evidence pracovní doby, pracovních cest a kontroly soukromé korespondence. Specifické postavení vedoucích zaměstnanců v zákoníku práce a z něj plynoucí podmínky, které je možno s nimi dohodnout, bylo doplněno o praktické zkušenosti s ukončováním pracovního poměru.

DLA Piper patří v oblasti pracovního práva mezi přední odborníky, v pražské kanceláři se právním otázkám v oblasti pracovního práva věnuje tým 5 advokátů. DLA Piper poskytuje právní poradenství širokému okruhu klientů od velkých korporací a dobře zavedených společností až po nově vznikající a menší společnosti.