Enterprise Investors kupuje společnost Studenac

Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond spravovaný společností Enterprise Investors (EI), podepsal smlouvu o koupi 100% podílu ve společnosti Studenac, síti lokálních maloobchodů s potravinami, nacházející se v nejjižnějším chorvatském regionu Dalmácii. Prodávajícím je zakladatel firmy Josip Milavić.

Studenac založil Josip Milavić jako rodinný podnik na počátku 90. let. Společnost v začátcích působila jako velkoobchodní prodejce potravin a v průběhu času přidávala maloobchodní aktivity. V současné době je maloobchod s potravinami dominantní částí byznysu a podílí se na prodejích z 95 %. Na konci roku 2017 provozoval Studenac 384 obchodů s průměrnou prodejní plochou 120 m². Většina obchodů se nachází na pobřeží a ostrovech, zatímco zbytek funguje ve vnitrozemí a velkých pobřežních městech, jako jsou Dubrovník a Split. V posledních třech letech byla síť rozšířena o 60 nových obchodů. Tržby za rok 2017 dosáhly 200 milionů eur. V současné době společnost zaměstnává více než 2 600 lidí.

„V uplynulých letech se maloobchodní trh s potravinami v Chorvatsku těšil zdravému růstu, jež podpořily zvyšující se disponibilní příjmy a počty turistů. Očekává se také, že se maloobchodní prodejci potravin zemi budou dále rozvíjet směrem k moderním formátům obchodů. Věříme, že Studenac bude těžit z příznivé makroekonomické situace, silného cestovního ruchu a preferenci spotřebitelů nakupovat v blízkosti práce nebo svého domova,“ řekl Michał Kędzia, partner společnosti Enterprise Investors zodpovědný za tuto investici. „V rámci našeho investičního působení máme v plánu urychlit rozvoj sítě, podílet se na konsolidaci trhu a zvýšit výkonnost současných obchodů.“ dodal.

Enterprise Investors je jednou z největších společností spravujících fondy private equity ve střední a východní Evropě. Od svého vzniku v roce 1990 vytvořila společnost devět fondů s celkovou hodnotou přesahující 2,5 mld. eur. Tyto fondy dosud investovaly 1,8 mld. eur do 141 společností z různých odvětví a ukončily 127 investic s celkovým hrubým výnosem 3,7 mld. eur.