Emirates Group vydala sedmou výroční zprávu o životním prostředí

Emirates Group, která zahrnuje leteckou společnost Emirates a společnost dnata, vydala svou výroční zprávu o životním prostředí za finanční rok 2016/17.

Zpráva ověřená auditorem PricewaterhouseCoopers (PwC) prezentuje výsledky aktivit Emirates Group v oblasti životního prostředí. Report se zabývá celou řadou činností skupiny včetně leteckých operací aerolinek či manipulace s nákladem a široké škály pozemních aktivit společnosti dnata – od inženýrství až po catering.

Vzhledem k tomu, že je rok 2017 Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu Organizace spojených národů, propojila Emirates Group své priority s Programem OSN pro životní prostředí tak, aby se mohla lépe soustředit na oblasti, které může svojí činností významně ovlivnit.

„Přelom let 2016 a 2017 byl obdobím, kdy jsme globálně na našich trzích čelili mnoha sociálním, ekonomickým či politickým událostem. Ačkoliv byly nálada cestujících a cestovní poptávka zasaženy několika šokujícími událostmi, díky naší silné historii, obchodnímu modelu a výborné reputaci jsme toto náročné a turbulentní období přečkali bez problémů,“ řekl předseda představenstva a výkonný ředitel Emirates Airline a Emirates Group Jeho Veličenstvo šejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum.

„Investujeme do našich lidí, nových systémů, technologií a infrastruktury, díky čemuž budeme schopni dále rozvíjet naši společnost jak po obchodní, tak po environmentálně udržitelné stránce. Nasměrování našich aktivit tímto směrem nám otevře cestu k novým příležitostem jak zlepšit efektivnost využívání zdrojů, tak zvýšit naši odolnost a schopnost pružněji reagovat na tržní změny.  Tyto kroky nám vytyčí cestu nejen na rok následující, ale také na ty další roky,“ dodal.

Klíčovým prvkem environmentální strategie Emirates Group je provozování ekologicky efektivní flotily. Během letošního roku společnost Emirates ukončila provoz zbývajících letadel typu A340 a A330. Nyní se ve flotile Emirates nachází pouze komerční letadla typu A380 a Boeing 777 a nákladní letadla typu Boeing 777. Průměrné stáří letadel je 5,3 roky, což je výrazně pod průměrem stáří letadel v rámci odvětví. Moderní flotila širokotrupých letadel je vybavena motory, které jsou méně hlučné, a navíc poskytuje cestujícím větší komfort a pohodlí na palubě.

Snahy Emirates Group o zvýšení provozní efektivity napříč celou skupinou také dopomohly ke snížení celkově vynaložených nákladů a dopadu na životní prostředí. Například nová úsporná mycí procedura pro letadla, představená společností Emirates Engineering, pomůže ročně ušetřit až 11 milionů litrů vody. Stejně tak další energeticky úsporný projekt, jako je instalace diodového osvětlení do leteckých hangárů, ušetří dalších až 237 megawatthodin elektřiny měsíčně.

Pro pasažéry, jež cestují na dlouhé vzdálenosti v ekonomické třídě, má na svých palubách společnost Emirates k dispozici přikrývky, které jsou vyrobeny způsobem přispívajícím k dlouhodobé udržitelnosti. Každá hřejivá fleecová přikrývka je vyrobená z 28 recyklovaných plastových láhví, které tak neskončily na odpadové skládce.

Pro společnost dnata bylo tento rok ziskový a navíc jde o její nejúspěšnější provozní rok v 58leté historii firmy. Ve čtyřech obchodních divizích (provoz na letišti v SAE, provoz na mezinárodním letišti,

cestovní služby a catering) podepsala společnost dnata nové významné smlouvy, prodloužila stávající kontrakty a spolupráce a získávala další ocenění za své kvalitní služby.

dnata v rámci svých pozemních operací v Dubaji a po celém světě nahrazuje vozidla a pozemní manipulační techniku elektrickými či hybridními zařízeními, čímž dosáhne výrazné redukce emisí oxidu uhličitého a dalších škodlivin. Elektrická pozemní manipulační technika se také využívá na letištích ve Švýcarsku a v Singapuru. V blízké budoucnosti se plánuje rozšíření této pozemně manipulační flotily do dalších zemí.

V rámci zajištění dlouhodobě špičkových služeb v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí zavedla společnost dnata během letošního roku Integrovaný systém řízení (IMS). Právě Integrovaný systém řízení je jedním ze základních pilířů strategie „One dnata“, která zastřešuje všechny provozní aspekty a různorodé obchodní aktivity společnosti. Tento systém bude také podporovat vzdělávací aktivity, aby i nadále pomáhal v kontinuálním rozvoji firmy.

Emirates Group i letos pokračovala ve svých aktivitách, jimiž upozorňuje na ilegální obchod se zvířaty. Prostřednictvím iniciativy „A Greener Tomorrow“ nadále přispívá třem africkým organizacím: Southern African Wildlife College Trust, Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds a African Parks. Filantropický program „dnata4good“ vedený zaměstnanci společnosti dnata pokračuje v ochraně přírody a dokončil projekt stavby školy v Nepálu.