Industrial Research Forum oznamuje údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi ve 2. čtvrtletí 2015

Industrial Research Forum bylo založeno společnostmi CBRE, Colliers, DTZ a JLL s cílem poskytovat co možná nejúplnější, nejpřesnější a nejtransparentnější data o vývoji českého trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi. Na začátku roku 2015 se pátým členem Industrial Research Fora stala i společnost Cushman & Wakefield. Členové Industrial Research Fora sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že založení Industrial Research Fora přispěje ke  zlepšení transparentnosti trhu.

Industrial Research Forum si dovoluje zveřejnit konečné údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi v České republice ve 2. čtvrtletí 2015.

Nabídka a nová výstavba

 Konečné údaje, které shromáždilo Industrial Research Forum ukazují, že se trh moderních skladových a výrobních prostor v ČR během prvního pololetí roku 2015 rozrostl díky nové výstavbě celkem o 139 800 m2, což je 36 % pod úrovní nové výstavby v první polovině roku 2014.

Kromě nově postavených budov rozšířila celkovou nabídku průmyslových prostor také stávající hala o velikosti 21 300 m2, kterou v průběhu druhého čtvrtletí koupila developerská společnost CTP. Celková nabídka moderních průmyslových prostor v ČR určených k pronájmu tak nyní čítá 5 257 900 m2.

Převážná část celkové nabídky průmyslových prostor v ČR se nachází v Praze (2,10 milionů m2), následuje Jihomoravský kraj (830 000 m2) a Plzeňský kraj (719 000 m2).

  Realizovaná poptávka

 Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) dosáhla ve druhém čtvrtletí roku 2015

téměř 385 600 m2. Tato úroveň nájemní aktivity je o 58 % vyšší než v prvním čtvrtletí roku 2015 a o 41 % nad celkovou poptávkou, která byla v ČR zaznamenána ve stejném období loňského roku.

Čistá poptávka čítala ve druhém čtvrtletí roku 2015 celkem 260 700 m2, což představuje navýšení o 33 % oproti minulému kvartálu a meziroční nárůst o 86 %. Hlavním tahounem nové poptávky byly ve druhém čtvrtletí výrobní společnosti (46 %).

Celková nájemní aktivita (tj. hrubá realizovaná poptávka) za prvních šest měsíců roku 2015 činila 628 900 m2, z toho čistá poptávka představovala 73 %.

 Významné pronájmy v rámci čisté poptávky

 Největší nájemní transakcí uzavřenou ve druhém čtvrtletí roku 2015 je expanze společnosti Globus o zhruba 33 500 m2 v areálu Prologis Park Prague-Jirny, která bude zajištěna výstavbou nového distribučního skladu na míru. Druhou největší transakcí je předpronájem podepsaný společností IAC na prostory, které budou postaveny na míru v CTParku Zákupy (18 600 m2) a třetí největší nájemní transakcí je pronájem stávajících prostor v CTParku Plzeň společnosti Hisense (15 000 m2).

 Neobsazenost

 Míra neobsazenosti v České republice dosáhla na konci druhého čtvrtletí 6,9 % což představuje mezikvartální pokles o 90 b.p. a snížení o 188 b.p. meziročně. Toto odpovídá celkovému objemu 363 400 m2 moderních průmyslových prostor, které jsou připraveny k okamžitému nastěhování. Neobsazenost průmyslových prostor v Praze zůstala téměř v souladu s celorepublikovým průměrem a na konci druhého čtvrtletí dosáhla úrovně 6,9 %.

Nejvyšší podíl neobsazených prostor (40 %) se nachází v Praze a jejím širším okolí, což není překvapení vzhledem k tomu, že právě zde se nachází největší nabídka postavených průmyslových prostor v ČR.