Akvizice městského portfolia: rekordní transakce napříč sedmi evropskými státy

Prologis Park Rotterdam akvizice

Prologis v Evropě výrazně rozšířil svou nabídku městských logistických prostor, a to o více než milion metrů čtverečních. Prostřednictvím svého fondu PELF získala společnost 128 budov a 6 developerských projektů situovaných v klíčových městských lokalitách od last-mile operátora Crossbay.

Transakce je součástí strategické investiční iniciativy, která klade důraz na naplňování poptávky zákazníků po atraktivních výplňových projektech v městských oblastech. Akvizice pomáhá rozšířit dosah společnosti Prologis i její nabídku v Evropě.

Fakta o transakci

Uzavřená transakce:

„Tato akvizice je důkazem, že našim zákazníkům dokážeme zpřístupňovat další kvalitní městské logistické lokality i nabídnout nové příležitosti nad rámec nemovitostí. A to v blízkosti velkých populačních center, která odpovídají jejich expanzním potřebám,“ říká Ben Bannatyne, prezident společnosti Prologis v Evropě. „Právě hustota osídlení v dosahu logistických nemovitostí je v kontextu pokračujícího růstu e-commerce pro naše zákazníky stále důležitějším faktorem.“

Klíčové výplňové lokality

Všechny nabyté nemovitosti se nacházejí v hlavních populačních centrech, případně v jejich těsné blízkosti, v následujících zemích:

Z přibližně 85 % těchto nemovitostí mohou zákazníci do 30 minut obsloužit trhy s více než jedním milionem obyvatel. Při aktuální 95% obsazenosti portfolia společnosti Prologis nyní na základě transakce může dále růst i její zákaznická základna – očekává se její rozšíření o více než 110 společností. Nově získané nemovitosti, které jsou samy o sobě moderní a vysoce kvalitní, čeká v režii Prologis další vylepšení, například o řešení z programu Prologis Essentials nebo o služby, jež jsou součástí iniciativy PARKlife™.

Důraz na zákazníky i městské lokality

Expanze segmentu e-commerce, demografické změny i očekávání spotřebitelů po pandemii COVID-19 zdůrazňují význam městských lokalit pro logistiku. Centra, ze kterých je možné obsluhovat hustě osídlené zóny, jsou pro zákazníky stále důležitější.

„V chování spotřebitelů dochází ke strukturálním změnám. Vývoj, kterým dodavatelské řetězce prošly během pandemie, nám poskytl vzácný pohled na to, jaké budou reálné potřeby pro skladování v horizontu příštích 5 až 10 let,“ uvedl Joseph Ghazal, investiční ředitel společnosti Prologis v Evropě.

Globální rozsah a podrobná znalost místních trhů umožňují společnosti Prologis dosahovat uzavírání transakcí takto významného rozsahu. Její týmy napříč Evropou spolupracují, aby rozvíjely trvalé vztahy se všemi našimi partnery a byly vždy o krok před momentálními potřebami našich zákazníků. Na výzvy, možná rizika i úspěchy v podnikání zákazníků Prologis nejen reaguje, ale zároveň je zohledňuje přímo při tvorbě svojí investiční strategie.