Arcona Property Fund N.V. splatil konvertibilní dluhopisy

Arcona Property Fund N.V. splatil v plné výši svůj konvertibilní dluhopis (Tranche II 2015), jehož splatnost vypršela 20. února 2018. Dluhopis byl původně vydán na částku 1,42 milionu eur s konverzní cenou ve výši 8,48 eur za akcii, která během tohoto období nebyla dosažena. Cena akcie Arcona Property Fondu činila ke konci obchodování v pondělí 19. února 7,70 eura.

 Po splacení tohoto konvertibilního dluhopisu klesne výše dluhové angažovanosti (LTV) Arcona Property Fondu na 52,4 %.

Spolu s bankovním financováním má fond nyní nadále dva zbývající nesplacené závazky
v podobě konvertibilních dluhopisů. Jeden ve výši 1,07 milionu eur splatný do 1. prosince 2019
s konverzní cenou 8,24 eura za akcii; a druhý v hodnotě 3,5 milionu eur splatný k 31. říjnu 2021
s konverzní cenou akcie 8,76 eur.