Diskuze na sociálních sítích: chceme odměny a platit mobilním telefonem

Podle analýzy společnosti MasterCard roste spotřebitelská poptávka po nových způsobech placení

 Společnost MasterCard ve spolupráci s PRIME Research zveřejnila výsledky roční analýzy 1,6 milionů příspěvků, které byly publikovány na sociálních sítích a týkaly se nakupování a maloobchodu. Studie prováděná v 61 zemích upozornila na fakt, že spotřebitelé stále více požadují po obchodnících jednodušší a inovativnější způsoby placení.

 Veřejně přístupné konverzace na Twitteru, Facebooku, Instagramu nebo Youtube pomohly identifikovat některé klíčové trendy v nákupním chování zákazníků a maloobchodním sektoru. Smyslem studie je poskytnout prodejcům hlubší poznatky o jejich cílové skupině. Spotřebitelé si přejí nakupovat rychle, a tak se jejich očekávání neustále posouvají. Průzkum se zabýval konverzacemi, jež byly zaměřeny na šest oblastí: bezpečnost a ochrana, zákaznický servis, akceptace nových způsobů placení, náklady a poplatky, odměny a benefity a v neposlední řadě spokojenost.

 A o čem se tedy ve světě sociálních sítí nejvíce mluví?

 Spokojenost prostřednictvím technologických inovací: spotřebitelé zvláště oceňují, pokud mohou na cestách platit mobilním telefonem, tedy cestovat bez nutnosti neustále mít u sebe peněženku.

 Odměny: na všech sociálních sítích jsou tématem číslo jedna různé typy a formy spotřebitelských výhod, zvláště jedná-li se o odměny v zábavním sektoru.

 Poptávka po rozšíření akceptační sítě míst, která přijímají nové metody placení: druhým nejčastěji probíraným tématem po odměnách je požadavek, aby obchodníci integrovali nové platební systémy, jako jsou například akceptace NFC či mobilní platby.

 Díky geografické lokaci lze charakterizovat specifika pro jednotlivé regiony. V Evropě jsou vedoucím konverzačním tématem digitální peněženky a In-App platby (93 %), téměř stejná pozornost (91 %) je věnována bezkontaktním platbám. Z hlediska maloobchodních sektorů jsou nejčastěji diskutovanými tématy zábava a móda (95 %). V evropském měřítku se nejlépe mluví o bezpečnosti ve Španělsku, o spokojenosti v Německu a Francii, o odměnách a benefitech v Německu a Velké Británii a o akceptační síti v Nizozemsku.

 Studie je první svého druhu a představuje jedinečný úhel pohledu. Na rozdíl od klasických průzkumů, v nichž respondenti odpovídají na seznam otázek a často formují svůj názor na základě položené otázky, jsou internetové diskuze místem, kde se respondenti vyjadřují volně a bez jakýchkoliv zábran.

 O studii Retail Social Listening

Studie zkoumala více než 1,6 milionů příspěvků týkajících se tématu nakupování a maloobchodu na sociálních sítích od července 2014 do června 2015, a to v souvislosti s MasterCard a ostatními společnostmi ze stejného sektoru. Do studie byly zahrnuty kanály sociálních sítí Twitter, Facebook, Instagram, Forums, Weibo (CN), Google+ a YouTube. Studie obsahovala jedinečné názory spotřebitelů z 61 trhů v Severní a Jižní Americe, Evropě, Africe, Asii a Tichomoří. S využitím analytických metod a technologií společnosti PRIME identifikovala výzkumná firma trendy v oblasti komfortu, bezpečnosti a zabezpečení, akceptace a neakceptace a další aspekty související s nákupy a maloobchodem.