Stock Spirits Group PLC oznamuje finanční výsledky za první pololetí roku 2015

Stock Spirits Group PLC, přední výrobce značkových lihovin ve střední a východní Evropě, oznamuje své finanční výsledky za první pololetí roku 2015 ukončené 30. červnem.

Hlavní finanční ukazatele

Hlavní provozní INFORMACE

Chris Heath, CEO Stock Spirits Group, komentoval výsledky:

„Jak jsme již avizovali na květnové výroční valné hromadě, narušení dodavatelského řetězce ve spojení s agresivní cenovou politikou konkurence v Polsku, která následovala po zvýšení spotřební daně v lednu 2014, způsobilo velmi slabé výsledky celé skupiny v prvním čtvrtletí. Během druhého čtvrtletí se situace v Polsku výrazně zlepšila, ovšem ne natolik, aby se zcela vyrovnal propad zaznamenaný v prvním čtvrtletí. Tržby ve všech ostatních oblastech odpovídaly našim předpokladům. Jak jsme očekávali, celkové výsledky skupiny za první pololetí jsou v důsledku popsaných vlivů neuspokojivé. I nadále se budeme držet zvolené strategie udržování hodnoty a obchodní marže, nehodláme podnikat neekonomická opatření, jen abychom za každou cenu získali větší tržní podíl. Proto se budeme i nadále zaměřovat na vývoj nových produktů, premiumizaci portfolia, vztahy se zákazníky a efektivní fungování distribučních sítí. V současné době věříme, že navzdory rizikům vyplývajícím z přetrvávající agresivní cenové politiky konkurentů a nepředvídatelného vývoje poptávky a objednávek se na konci roku náš zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) bude pohybovat v rozmezí mezi 60 až 68 miliony eur. Přestože za sebou máme velmi náročné období, učinili jsme vše pro to, aby skupina mohla co nejlépe využít příležitostí nabízejících se v regionu střední a východní Evropy i zlepšování obchodního prostředí, jehož jsme byli svědky v průběhu druhého i na začátku třetího čtvrtletí. I nadále proto očekáváme příznivý budoucí vývoj. S potěšením tak můžeme oznámit, že akcionářům bude vyplacena prozatímní dividenda ve výši 0,0125 eur za akcii.“