Arcona Property Fund N.V. dosahuje nejvyšší míry obsazenosti za 10 let

Společnost Arcona Property Fund N.V. zakončila třetí čtvrtletí roku 2018 se ziskem 260 000 eur před zdaněním. Hrubé výnosy z pronájmu dosáhly 2,63 milionu eur, ve srovnání s 2,68 milionu eur ve třetím čtvrtletí předešlého roku. Provozní výsledek ve třetím čtvrtletí činil 510 000 eur, ve srovnání s 610 000 eur ve stejném období v roce 2017. Míra obsazenosti se na konci čtvrtletí zvýšila na 86,9 %, což je nejvyšší úroveň za posledních deset let. Vnitřní hodnota akcie fondu Arcona Property Fund činila 13,98 eura (podle EPRA NNNAV).

Během prvních devíti měsíců roku 2018 dosáhl provozní výsledek Arcona Property Fund N.V. 1,58 milionu eur, což je o 3,9 % vyšší částka než v předchozím roce, kdy provozní výsledek dosáhl 1,52 milionu eur. Hrubý výnos z pronájmu se zvýšil o 4,6 %, oproti stejnému období v roce 2017, na 6,5 milionu eur. Čístý výnos z pronájmu činí 3,47 milionu eur (stejné období roku 2017: 3,49 milionu eur), což odráží mimořádné výdaje na údržbu a opravy portfolia a náklady na rebranding části portfolia polského.

Míra obsazenosti na konci třetího čtvrtletí dosahovala 86,9 %, což představuje nárůst o 290 bazických bodů oproti 30. červnu 2018 (84,0 %). Tento nárůst byl způsoben zejména pozitivními změnami na Slovensku. V Polsku míra obsazenosti také stoupla, a to na 90,0 %. Poměr úvěru k hodnotě se snížil z 51,1 % na 50,3 % na konci třetího čtvrtletí. Tento pokles byl výsledkem pravidelných splátek a mírně vyšší hodnoty portfolia nemovitostí díky investicím do zkvalitňování budov.

Míra obsazenosti se ve čtvrtém čtvrtletí nadále zvyšuje. V budově Maris v Polsku byla uzavřena se společností Prudential Insurance smlouva o nájmu na 170 metrů čtverečních po dobu pěti let. A edukativní společnost S-Comp začne využívat svůj 319 metrů čtverečních velký pronajatý prostor v kancelářské budově Palmovka v Praze na začátku roku 2019.