Skupina Kuehne+Nagel dosáhla ve třetím čtvrtletí roku 2023 dobrých výsledků

 

Skupina Kuehne+Nagel

mil. CHF

Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 Δ Q3 2023 Q3 2022 Δ
Čistý obrat 18 159 30 603 -41 % 5 438 9 972 -46 %
Hrubý zisk 6 728 8 610 -22 % 2 079 2 712 -23 %
EBITDA 2 158 3 689 -42 % 640 1 109 -42 %
EBIT 1 581 3 119 -49 % 446 924 -52 %
Výnosy během období 1 181 2 316 -49 % 321 688 -53 %

Skupina Kuehne+Nagel dosáhla v období od ledna do září 2023 dobrých výsledků, a to navzdory náročnému tržnímu prostředí. Specifická hospodářská situace z let 2021 a 2022 související s pandemií nadále zkreslovala meziroční srovnání všech klíčových dat. EBIT se za prvních devět měsíců roku 2023 ve srovnání s úrovní před pandemií téměř zdvojnásobil (úroveň za 1. až 3. čtvrtletí 2019: 794 milionů švýcarských franků – CHF).

Čistý obrat na úrovni skupiny za prvních devět měsíců roku 2023 činil 18,2 miliardy CHF. EBIT dosáhl úrovně 1,6 miliardy CHF a zisk 1,2 miliardy CHF. Konverzní poměr, který popisuje podíl EBIT k hrubému zisku skupiny, zůstal na vysoké úrovni 24 %.

„Skupina Kuehne+Nagel dosáhla ve třetím čtvrtletí roku 2023 dobrých výsledků, přestože se očekávané hospodářské oživení nedostavilo. Upevnili jsme podíl na trhu a zajistili výnosy. Učinili jsme významné pokroky při realizaci našeho strategického plánu Roadmap 2026, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie a na rostoucích asijských trzích. V posledním čtvrtletí roku 2023 se budeme nadále soustředit na kontrolu nákladů, která je pevnou součástí naší firemní kultury,“ říká Stefan Paul, generální ředitel Kuehne+Nagel International AG.

Námořní přeprava

Skupina Kuehne+Nagel

mil. CHF

Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 Δ Q3 2023 Q3 2022 Δ
Čistý obrat 6 804 14 839 -54 % 1 945 4 970 -61 %
Hrubý zisk 1 847 2 809 -34 % 538 867 -38 %
EBIT 875 1 711 -49 % 236 503 -53 %

Čistý obrat divize námořních přeprav dosáhl v prvních devíti měsících roku 2023 výše 6,8 miliardy CHF a EBIT 875 milionů CHF. Konverzní poměr zůstal na vysoké úrovni 47 %.

Kontejnerový objem ke konci září 2023 činil 3,2 milionu TEU. Na trhu, který z globálního hlediska dál klesal, zaznamenala námořní divize Kuehne+Nagel ve třetím čtvrtletí roku 2023 mírný růst objemu. V září se nárůst tržního podílu ještě zintenzivnil, a to zejména na trasách Asie-Evropa a na trans-pacifické trase.

V srpnu 2023 oznámila divize spolupráci na saúdském projektu NEOM. Do roku 2025 přepraví v jeho rámci Kuehne+Nagel pro společnost Envision Energy 1,4 milionu tun zařízení pro výstavbu větrných turbín.

Letecká přeprava

Skupina Kuehne+Nagel

mil. CHF

Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 Δ Q3 2023 Q3 2022 Δ
Čistý obrat 5 028 9 117 -45 % 1 512 2 793 -46 %
Hrubý zisk 1 348 2 320 -42 % 411 707 -42 %
EBIT 429 1 149 -63 % 136 323 -58 %

Čistý obrat divize leteckých přeprav činil v prvních devíti měsících letošního roku 5 miliard CHF a EBIT 429 milionů CHF. Konverzní poměr dosáhl hodnoty 32 %.

Od ledna do září 2023 bylo odbaveno přibližně 1,5 milionu tun zboží. Významný podíl na tom měly zejména přepravy zboží podléhajícího rychlé zkáze a materiálu pro letecký průmysl.

V posledních měsících tato divize investovala do infrastruktury potřebné pro budoucí růst a otevřela například nový gateway pro nákladní leteckou logistiku na pařížském letišti Charles de Gaulle se skladovací plochou přibližně 13 000 metrů čtverečních a s přímým přístupem na letištní plochu.

Silniční přeprava

Skupina Kuehne+Nagel

mil. CHF

Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 Δ Q3 2023 Q3 2022 Δ
Čistý obrat 2 707 3 016 -10 % 834 983 -15 %
Hrubý zisk 987 1,010 -2 % 303 326 -7 %
EBIT 119 120 -1 % 26 40 -35 %

Čistý obrat divize silničních přeprav dosáhl v prvních devíti měsících roku 2023 výše 2,7 miliardy CHF a EBIT 119 milionů CHF. Vyřízeno bylo přibližně 17,4 milionu objednávek. Hospodářské zpomalení na hlavních trzích, zejména v Evropě, ovlivnilo ve třetím čtvrtletí roku 2023 objemy dodávek.

Silniční divize představila nový způsob snižování emisí skleníkových plynů z přepravy – zákazníkům nabízí možnost používat hydrogenovaný rostlinný olej (HVO). K ekologizaci logistiky v budoucnu přispěje i nabídka přeprav pomocí elektrických nákladních vozidel.

Kontraktní logistika

Skupina Kuehne+Nagel

mil. CHF

Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 Δ Q3 2023 Q3 2022 Δ
Čistý obrat 3 620 3 631 1 147 1 226 -6 %
Hrubý zisk 2 546 2 471 3 % 827 812 2 %
EBIT 158 139 14 % 48 58 -17 %

S čistým obratem 3,6 miliardy CHF a EBIT ve výši 158 milionů CHF vykázala divize kontraktní logistiky v prvních devíti měsících roku 2023 další nárůst zisku. Konverzní poměr ve výši 6,2 % ukazuje pozitivní vliv lepšího obchodního mixu orientovaného na e-commerce a zdravotnictví. Tempo růstu divize je vyšší než tržní průměr.

V oblasti kontraktní logistiky dosáhla Kuehne+Nagel ambiciózního cíle produkovat více než 20 % své energetické potřeby přímo na místě spotřeby (například prostřednictvím fotovoltaiky). Divize milník pokořila v září 2023 – devět měsíců před původně plánovaným termínem.