83 % Čechů je otevřeno genetickému vyšetření

Preventivní zdravotní opatření jsou pro mnoho Evropanů, včetně Čechů, součástí každodenního života, ať už jde o zdravou stravu, zařazování pohybových aktivit nebo docházení na prohlídky u lékaře. Díky genetickému testování lze nyní navíc přesněji určit potenciální budoucí zdravotní rizika a nabídnout vhodnější léčbu některých zdravotních obtíží. Ze zprávy STADA Health Report 20231) vyplývá, že naprostá většina dotazovaných se k této možnosti staví pozitivně: 81 % Evropanů (83 % Čechů) by s tímto typem genetického testování souhlasilo.

I přesto, že by většina Čechů s podobným vyšetřením souhlasila, 14 % z nich je představa zkoumání jejich genů nepříjemná. 19 % Evropanů (17 % Čechů) by pak možnost genetického vyšetření zcela odmítlo. Hlavním důvodem pro 12 % z nich (11 % Čechů) je, že nechtějí vědět, jaká zdravotní rizika je v budoucnu čekají. Překvapivě nejsou v tomto názoru mezi Evropany velké rozdíly v různých věkových skupinách ani mezi pohlavími. V České republice tento postoj o něco více zastávají starší lidé ve věku 70+ (až 16 %), naopak nejméně rezonuje mezi mladou populací od 18 do 24 let (6 % dotazovaných).

Ze států Evropy mají ke genetickému vyšetření nejvstřícnější postoj Portugalsko (94 %), Polsko (89 %), Rumunsko a Španělsko (po 87 %). Naopak Švýcarsko (70 %) a Nizozemsko (72 %) jsou země, kde lidé o genetickém testování uvažují nejméně.