Růst příležitostí on-line maloobchodu změní nájemní model počítaný z obratu

Varšava, Praha, 18. června 2015 – Růst maloobchodních tržeb z on-line prodejů ze současných 5,7 % na 20 % a více vytváří výzvy pro pronajímatele a developery v maloobchodním sektoru, protože jejich schopnost vypočítat a vybrat nájemné se může stát problematickou. Vyplývá to ze zprávy společnosti Colliers zaměřené na maloobchodní sektor ve střední a východní Evropě – Nejistý obrat: Důsledky růstu e-commerce.

Model nájemného založeného na obratu je v maloobchodním sektoru běžným jevem. Existuje celá řada způsobů, jak nájemné strukturovat, ale tím nejčastějším je měsíční nájemné navýšené o procento z ročních tržeb maloobchodních prodejů, pokud tato částka převyšuje celkové základní nájemné za rok. Silná vyjednávací pozice maloobchodníků v posledních letech vedla k tomu, že nájemné se počítalo jen z procentuálního podílu z obratu, aniž by byl zaručen minimální základ nájemného. To může být pro developery a pronajímatele problematické.

Dalším rostoucím problémem v rámci tohoto modelu je růst on-line prodejů maloobchodníků, kteří využívají kamenné prodejny, a to zda a jak by měly být příjmy z on-line prodejů zahrnuty v prodejních částkách pro výpočet nájemného z obratu. Stejné komplikace působí rostoucí popularita multikanálového nakupování. To představuje i situaci, kdy zákazník objedná zboží on-line, ale vyzvedne si ho v obchodě; tedy zda by i tyto prodeje měly být zahrnuty v obratu prodejny. Pokud je zboží zaplaceno on-line, pak by někdo mohl argumentovat tím, že transakce nebyla uzavřena v obchodě. Co když je ale za zboží zaplaceno až při vyzvednutí v obchodě? A podobné je to v případě, kdy si zákazník zakoupí zboží online, ale vrátí ho na prodejně – je vhodné, aby tato částka byla odečtena z obratu maloobchodníka?

Někteří maloobchodníci používají kamenné obchody jako showroomy pro své e-shopy, protože klasické a on-line prodeje jsou na sobě stále závislejší. Ve Spojených státech se on-line maloobchod rozvinul do té míry, že 10 % celkových maloobchodních prodejů je výhradně on-line, 55 % veškerých prodejů představuje kombinace on-line nákupu a vyzvednutí zboží v kamenné prodejně. To zdůrazňuje potíže při definování, která fáze nákupního procesu se dá přidělit k prodeji v kamenném obchodě na rozdíl od on-line nákupu.

„Pochopení lokální souhry mezi kamennými prodejnami a on-line nakupováním je stále více důležitější a pro pronajímatele, kteří účtují nájemné z obratu, to představuje velké výzvy,“ řekl Damian Harrington, regionální ředitel výzkumu pro východní Evropu Colliers International a dodal: „V současné době neexistuje žádné konzistentní sledování, ani právní předpisy, týkající se zboží zakoupeného on-line, nebo vyzvednutého, či vráceného v/do obchodu pro účely výpočtu nájemného z obratu. Chápeme, že hlavní evropští pronajímatelé v současné době přezkoumávají, jak zvládnout potenciální dopad multikanálového nakupování na jejich nájemné a nájemní podmínky.“

„Kliknout a odebrat a další možnosti digitálního obchodování, které zahrnují fyzické obchody, bourají hranice toho, co je zahrnuto v obratu prodejny, stejně jako nákupy, které mohou být vráceny do obchodu. Pokud není pochopení mezi maloobchodníky a majiteli obchodních center o tom, co je spravedlivé a vhodné zahrnout to nájemného z obratu, stejně tak existence spolehlivého mechanismu pro tento výpočet, pak pravděpodobně pronajímatelé budou klást větší důraz na nájemní základnu, která se bude odvíjet od obratu obchodu,“ řekl Sean Briggs, ředitel maloobchodního oddělení pro východní Evropu Colliers International, a dodal: „Protože se systém kliknout a odebrat stává klíčovým v maloobchodním modelu, čím dříve bude tohoto řešení dosaženo, tím lépe pro trh jako celek.“

„Relativně nízký podíl on-line maloobchodu ve výši 5,7 % v Evropě nám říká, že i když se on-line obchodování stává hlavním proudem, mnozí obchodníci jsou teprve na začátku cesty integrace nových operačních modelů a formátů do jejich podnikání. Velký růst se přelil i do multikanálového sektoru,“ řekl Damian Harrington a dodal: „Většina nájmů není strukturována tak, aby zahrnovala on-line prodeje, takže nastavení tohoto nájemného modelu je důležité. Nákupní centra byla velmi atraktivní a defenzivní investicí a je proto důležité, aby nájemné bylo vybíráno na základě výkonnosti maloobchodníka, což pomůže chránit a udržet pokračující budoucí investice v tomto odvětví maloobchodních nemovitostí.“