Počet bezkontaktních transakcí v Evropě již překročil jednu miliardu

Meziroční nárůst 150 % bezkontaktních transakcí na platebních kartách MasterCard a Maestro

Evropané si stále častěji volí při placení bezkontaktní technologie. Celkový počet bezkontaktních transakcí kartami MasterCard a Maestro přesáhl v roce 2015 jednu miliardu, což je meziročně 150% nárůst. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 bylo v Evropě průměrně 13 % transakcí provedeno bezkontaktně. Česká republika (77 %) patří v tomto ohledu mezi špičku nejen v Evropě, ale na celém světě.

 

V Evropě najdeme již více než deset zemí, z nichž se každá může chlubit více než 5 miliony bezkontaktních karet či jiných zařízení. Globálně jsou bezkontaktní karty přijímány v 74 zemích, nedávno se přidaly Estonsko a Island.

Nová data odhalují, že počet karet, mobilních telefonů nebo jiných zařízení vhodných pro tento typ plateb stoupl o 121 %, celkové útraty učiněné bezkontaktními kartami MasterCard a Maestro vzrostly o 183 % v porovnání s rokem 2014. Počet vydaných bezkontaktních karet a relevantních zařízení se zvýšil v roce 2015 o polovinu. Výsledná čísla dokazují rostoucí pozitivní postoj Evropanů k bezkontaktním platbám, oblíbili si je zejména díky jejich rychlosti a poskytovanému pohodlí, což zlepšuje celkový zážitek z nakupování.

Toto ovšem nejsou jediné faktory ovlivňující tento trend – bezkontaktní platby jsou bezpečnější alternativou k hotovosti, neboť nabízejí přidanou hodnotu v podobě výjimečné mnohovrstevnaté ochrany. Více než dvě třetiny uživatelů věří, že je bezkontaktní technologie stejně nebo i více bezpečná než tradiční formy plateb.

Společnost MasterCard odhaduje, že mohou její bezkontaktní platební karty MasterCard a Maestro být použity na více než 4 milionech obchodních míst na světě. Obchodníci se trendu přizpůsobují a rozšiřují bezkontaktní platební terminály, loni počet takových míst vzrostl o úctyhodných 72 %.

George Simon, Division President CEE MasterCard, říká: „Díky bezkontaktní technologii si mohou lidé užívat rychlého, bezpečného a chytrého způsobu placení, a to každý den. Evropané si to skutečně velice oblíbili, tzv. pípají stále více, což souběžně pomáhá obchodníkům a vydavatelům karet zvyšovat tržby. V České republice je 77 % transakcí MasterCard bezkontaktních, v Polsku je to 55 %, v Maďarsku 40 % a na Slovensku 38 %.“

 

Zdrojem dat je MasterCard Data Warehouse.