Prologis oznamuje výsledky za druhé čtvrtletí tohoto roku ve střední a východní Evropě

Prologis, Inc. (NYSE: PLD), globální lídr v oblasti logistických nemovitostí, dnes oznámil výsledky za druhé čtvrtletí tohoto roku ve střední a východní Evropě.

Provozní výsledky

Společnost pronajala více než 400 000 metrů čtverečních distribučních prostor, což je o 7 procent více než pronajala během stejného období v předchozím roce. Poptávka je i nadále ovlivněna rekonfigurací dodavatelského řetězce a rozvojem e-commerce.

Na konci druhého čtvrtletí dosáhla obsazenost portfolia Prologis 94,8 procent. Tento výsledek potvrzuje stabilizaci trhu a silnou pozici společnosti Prologis v regionu CEE.

Portfolio společnosti Prologis sestávalo na konci druhého čtvrtletí ze 4,35 milionu metrů čtverečních. Pokud připočítáme i prostory ve výstavbě, celková rozloha portfolia dosáhla 4,52 milionu metrů čtverečních.

Hlavní uzavřené nájemní smlouvy:

Nové pronájmy (Q2 2016)
Prostory Zákazník Lokalita
34 200 m2 Sportisimo Prologis Park Prague-Rudná, Česká republika
20 500 m2 Mall.cz Prologis Park Prague-Jirny, Česká republika
17 200 m2 Grupa Allegro Prologis Park Błonie, Polsko
12 000 m2 Výrobce potravin Prologis Park Wrocław, Polsko
Prodloužené nájemní smlouvy (Q2 2016)
20 800 m2 Fiege Prologis Park Budapest-Harbor, Maďarsko
12 800 m2 Yusen Logistics Prologis Park Wrocław IV, Polsko
11 700 m2 OST SPED Prologis Park Wrocław, Polsko
11 100 m2 Raben Logistics Prologis Park Nové Mesto, Slovensko

Zahájená výstavba

Během uplynulého čtvrtletí Prologis zahájil výstavbu čtyř distribučních budov o rozloze více než 123 000 metrů čtverečních. Z toho jsou tři budovy stavěny na míru pro předem určené zákazníky. Čtvrtá budova o rozloze 21 000 metrů čtverečních je spekulativní, nicméně předem je pronajata již z 23 procent. Společnost začala s výstavbou několika budov i v prvním čtvrtletí, celkem má tedy za první polovinu roku ve výstavbě prostory o velikosti 217 000 metrů čtverečních. Většina nových budov vyroste ve stávajících parcích Prologis na klíčových logistických trzích.

Zahájená výstavba (Q2 2016)

Velikost prostor Typ výstavby Lokalita
34 200 m2 BTS pro Sportisimo Prologis Park Prague-Rudná, Česká republika
22 200 m2 BTS pro společnost působící v oděvním průmyslu Prologis Park Stryków, Polsko
21 000 m2 Spekulativní — z 23 procent předem pronajato Prologis Park Budapest-Sziget, Maďarsko
11 740 m2 BTS pro nákladního dopravce Prologis Park Stryków, Polsko

„Druhé čtvrtletí roku 2016 ukázalo, že trh logistických a průmyslových nemovitostí ve střední a východní Evropě prudce roste a jsou zde povzbudivé vyhlídky do budoucna. Díky rostoucí poptávce po logistických prostorech roste i obsazenost našeho portfolia, která dosáhla téměř 95 procent,“ řekl senior viceprezident a ředitel společnosti Prologis pro střední a východní Evropu Martin Polák. „Očekávaný růst e-commerce a vyšší obsazenost logistických prostor se staly realitou. Řada našich zákazníků jsou společnosti z tohoto rozvíjejícího se sektoru, což je důkazem kvality a vhodného umístění našich Prologis budov,“ dodal.

Prologis je aktivní ve čtyřech zemích střední a východní Evropy a s portfoliem 4,3 milionu metrů čtverečních je vedoucím poskytovatelem distribučních prostor ve střední a východní Evropě (k 30. červnu 2016).

O SPOLEČNOSTI PROLOGIS

Prologis, Inc. je globální lídr v oblasti průmyslových nemovitostí se zaměřením na rychle rostoucí trhy s vysokými bariérami vstupu. K 30. červnu 2016 měla společnost podíl (ať již v podobě úplného vlastnictví, či jako společný investiční podnik) v nemovitostech a developerských projektech o celkové ploše odhadem 62 milionů metrů čtverečních ve 20 zemích. Prologis pronajímá moderní distribuční budovy rozmanité základně více než 5 200 zákazníků z dvou hlavních skupin: business-to-business a maloobchodní/online fulfillment.

VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ

Informace v tomto dokumentu nejsou historickými fakty, nýbrž výhledovou prognózou podle § 27A zákona o cenných papírech (Securities Act) [USA] z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů, a § 21E zákona o burze cenných papírů (Securities Exchange Act) [USA] z roku 1934, ve znění pozdějších předpisů. Tyto výhledové prognózy jsou založeny na aktuálních očekáváních, odhadech a předpovědích, týkajících se odvětví a trhů, na nichž působíme, jakož i na přesvědčení a předpokladech managementu. Tyto prognózy zahrnují faktor nejistoty, který může výrazně ovlivnit naše hospodářské výsledky. V případech výhledových prognóz, jež ze své povahy většinou nejsou historickým faktem, se obvykle vyskytují výrazy jako „očekává se“, „lze čekat“, „předpokládá se“, „zamýšlí“, „plánuje“, „pravděpodobně“, „odhaduje“ nebo varianty těchto slov či výrazy s obdobným významem. Veškerá konstatování týkající se námi předpokládaných budoucích provozních výsledků, událostí a vývoje – včetně konstatování týkajících se růstu nájmů a obsazenosti, developerské činnosti a změn prodejů či objemu příspěvku nemovitostí, dispozičních aktivit, obecných podmínek v zeměpisných oblastech, v nichž působíme, synergií, kterých lze dosáhnout na základě námi uskutečněných fúzí, naší úvěrové a finanční pozice, kapitálové struktury, naší schopnosti tvořit nové nemovitostní fondy nebo dostupnosti kapitálu ve stávajících či nových nemovitostních fondech – je třeba považovat za výhledové prognózy. Tyto prognózy nejsou zárukou budoucích výsledků a zahrnují určité riziko, míru nejistoty a předpoklady, které nelze vždy přesně předvídat. Přestože jsme upřímně přesvědčeni o tom, že očekávání uvedená v našich výhledových prognózách jsou založena na rozumných předpokladech, nemůžeme poskytovat žádné záruky toho, že se naše očekávání skutečně naplní. Skutečný vývoj a výsledky se proto od našich výhledových prognóz a očekávání mohou výrazně lišit. Mezi faktory s potenciálním vlivem na skutečné výsledky patří například (avšak nikoliv výlučně): (i) vnitrostátní, mezinárodní, regionální a lokální hospodářské klima, (ii) změny na finančních trzích, vývoj úrokových sazeb a směnných kurzů, (iii) zvýšená či neočekávaná konkurence pro naše nemovitosti, (iv) rizika související s akvizicemi, dispozicemi a výstavbou nemovitostí, (v) udržování postavení, daňové struktury a sazby daně z příjmu nemovitostní investiční společnosti, (vi) dostupnost financování a kapitálu, úroveň našich úvěrů a naše úvěruschopnost, (vii) rizika související s našimi investicemi do projektů, kde působíme v roli spoluinvestora, včetně naší schopnosti vytvářet takovéto nové projekty a fondy, (viii) riziko podnikání na mezinárodní úrovni, včetně kurzových rizik, (ix) environmentální nejistoty a rizika živelních pohrom a (x) další faktory uvedené námi ve zprávách pro [americkou] komisi pro burzu a cenné papíry v kapitole „Rizikové faktory“. Nejsme povinni výhledové prognózy uvedené v tomto dokumentu průběžně aktualizovat.