Emirates testuje inovativní technologii pro snazší řízení provozu v extrémním zimním počasí

Společnost Emirates zahájila testování inovativní vyhodnocovací technologie CheckTime, která zajistí lepší zvládání situací v extrémním a rušivém zimním počasí. Přispěje tak i k efektivnějšímu rozhodování v oblastech řízení provozu, bezpečnosti a životního prostředí za nepříznivých podmínek. Ve spolupráci s finskou společností Vaisala, lídrem na trhu a expertem na měření v oblastech životního prostředí a průmyslu, Emirates spustila testování CheckTime v Kodani a Chicagu.

Technologie CheckTime využívá k měření přesná čidla, která v reálném čase zaznamenávají hodnoty řady meteorologických jevů, jako jsou teplota, vítr a typ srážek. Na základě vyhodnocení dat přesně stanoví dopad převažujících povětrnostních podmínek na odmrazovací (de-icing) a protinámrazovou (anti-icing) tekutinu na letadle a prostřednictvím systému ACARS výsledky komunikuje pilotům. CheckTime tak nahrazuje proces, v němž piloti museli sami odhadnout potřebné množství odmrazovací a protinámrazové tekutiny, stejně jako čas, po jehož uplynutí již není dolet vzhledem k počasí žádoucí. Za tímto účelem využívali piloti například údaje o maximální době, po níž tekutiny letadlo při stání na ranveji před námrazou ochrání (holdover), další informační tabulky či pozorování povětrnostních podmínek.

Právě tento náročný proces odhadování požadovaného množství odmrazovací a protinámrazové tekutiny je nahrazen přesnou automatizovanou technologií. Díky ní se piloti Emirates budou během příprav letu za extrémního zimního počasí moci lépe soustředit na další zásadní aspekty bezpečnosti a letového provozu.

Kodaň a Chicago byly pro testování technologie CheckTime vybrány na základě nepříznivých povětrnostních podmínek, jež jsou pro obě destinace typické. Kromě toho jsou linky do Kodaně i  Chicaga operovány letadly Airbus A380 a Boeing 777, a tak zde má flotila Emirates možnost získat komplexní přehled o tom, jak vyhodnocovací podpůrná technologie CheckTime v zimním počasí funguje. Během úvodního testování Emirates paralelně s ní využívá i stávající manuální pracovní postupy pro ověření výsledků.

Emirates v odvětví letecké dopravy disponuje jednou z nejmladších flotil vybavenou moderními, palivově úspornými letadly s širokým trupem. Veškerá partnerství a investice Emirates jsou v souladu s její strategií zajistit vynikající zkušenost i zážitek z letu svým cestujícím a nekompromisně dbát na bezpečnost a minimální dopad provozu letadel na životní prostředí.

Kromě toho, že CheckTime pomůže pilotům rozhodovat se za extrémního zimního počasí efektivněji, má tato vyhodnocovací technologie také potenciál přinést dodatečné přínosy pro životní prostředí.

Přesnější odhad množství a koncentrace odmrazovacích a protinámrazových tekutin potřebných před odletem zamezí jejich plýtvání. Mezi další pro životní prostředí příznivé vlivy se řadí také nižší emise na základě menší dopravní aktivity na ranveji a nižší emise motorů letadel, jelikož bude eliminována pravděpodobnost zpoždění odletu z důvodu aplikace odmrazovací a protinámrazové tekutiny.

Emirates bude v testování vyhodnocovací technologie CheckTime v Kodani a Chicagu pokračovat až do konce aktuální zimní sezóny. Rozhodnutí rozšířit CheckTime i na další linky Emirates bude učiněno na základě důkladné a kompletní analýzy výsledků testovacího provozu.

O společnosti Vaisala

Vaisala je světový lídr v oblasti environmentálního a průmyslového měření. V návaznosti na 80 let zkušeností
s poskytováním komplexního spektra inovativních produktů sloužících k pozorování a měření na vybraných trzích souvisejících s počasí a průmyslem přispívá ke zlepšení kvality života. Vaisala sídlí ve Finsku a na celém světě zaměstnává na 1 600 profesionálů. Společnost je zapsána na NASDAQ OMX helsinské burze. Více na www.vaisala.com.