Arcona Property Fund doporučil pro rok 2017 finální výplatu dividend ve výši 0,14 eura

Společnost Arcona Capital, přední nezávislý správce nemovitostních fondů na trzích střední Evropy, dnes oznámila, že její správní rada doporučila fondu Arcona Property Fund N.V. vyplatit akcionářům v reakci na loňské rekordní výsledky dividendy ve finální výši 0,14 eura.

 Cílem Arcona Property Fund je rozdělit 35 % svého provozního výsledku mezi své akcionáře.
V srpnu 2017 jim byla vyplacena v hotovosti předběžná dividenda v hodnotě 0,10 eura.  Ve snaze pokračovat v nastoleném trendu zvyšování ročních plateb akcionářům a s ohledem na objem zbývajících akcií s hodnotou 3,17 milionu eur doporučila správní rada vyplatit za rok 2017 v hotovosti dividendy ve finální hodnotě 0,14 eura. Což ke konci roku 2017 ukazuje výnos z dividend ve výši 3,2 % s cenou za akcii 7,40 eura.

Rozhodnutí následuje po úspěšném roce 2017, ve kterém Arcona zaznamenala růst Fondu
z 83 milionů eur na 99 milionů eur: společnost totiž získala tři nákupní centra a jednu moderní kancelářskou budovu v Polsku. Zároveň na Slovensku a v České republice prodala dvě aktiva, jež nebyla součástí „core portfolia“, výrazně nad jejich odhadovanou cenou. Výsledky také pozitivně ovlivnila akvizice osmi polských nákupních center z prosince 2016, jež se v portfoliu poprvé projevila právě v loňském roce.

Provozní výsledky fondu za rok 2017 se vyšplhaly na 2,13 milionu eur ve srovnání s výsledkem
z roku 2016, kdy dosahovaly pouze výše 748 000 eur. Celkový výsledek před zdaněním se zvýšil o 6,4 milionu eur ve srovnání se snížením o 533 000 v roce 2016, a to hlavně díky ziskům
z přecenění a transakcí.

Správní rada očekává, že nastolený pozitivní trend v portfoliu, který byl ovlivněn jak transakcemi v Polsku, tak příznivými podmínkami v ostatních zemích, kde Arcona působí, bude v průběhu roku 2018 nadále pokračovat.

Pro nadcházející období až do roku 2022 bychom rádi rostli do objemu 500 milionů eur a při převládajících cenách za akcii bychom chtěli dosáhnout až osmiprocentního výnosu z dividend. Věříme, že v průběhu roku 2018 budou přijata taková opatření, abychom vytýčeného cíle dosáhli. Zaměřujeme se zejména na akvizice nákupních center a kancelářských budov s pozemky v hodnotě od 5 do 15 milionů eur v regionálních centrech,“ řekl Guy Barker, výkonný ředitel společnosti Arcona Capital. „V následujícím roce představenstvo očekává potenciální expanzi portfolia prostřednictvím akvizic o přibližně 50 milionů eur.“

Pokračující růst portfolia Arcona Property Fund bude důležitý pro zvýšení likvidity akcií. Likvidita se v roce 2017 významně zlepšila díky zvýšení objemu akcií obchodovaných prostřednictvím Euronext Amsterdam o 118 procent – na 424 778.  Sleva mezi cenou akcie
a čistou hodnotou aktiv fondu se v průběhu roku snížila z 54 % na 44 %. Aby byla v roce 2018 nadále zvyšována likvidita akcií, je záměrem pro letošek dosáhnout sekundárního zápisu na pražské Burze cenných papírů.