CHEP v České republice zaznamenal dvouciferný růst

Tuzemská pobočka společnosti CHEP, globálního lídra v oblasti řešení pro dodavatelský řetězec, v uplynulém fiskálním roce končícím 30. června 2019 dosáhla růst čistého obratu o 26 % oproti fiskálnímu roku 2018. Pozitivní vývoj zaznamenal CHEP i v objemu palet, které vydal svým zákazníkům. Meziroční nárůst v této oblasti dosáhl 20 %.

Loňskému růstu napomohla zvyšující se poptávka i míra využití modrých palet CHEP u stávajících odběratelů, jakož i rozšíření klientského portfolia o nové zákazníky. Zájem firem o zvyšování efektivity a udržitelnosti dodavatelského řetězce díky využití paletového poolingu zintenzivnil spolupráci se subjekty zabývajícími se produkcí rychloobrátkového zboží, což je na českém trhu pro CHEP klíčový sektor.

„V uzavřeném hospodářském roce CHEP v České republice dále navyšoval svůj obrat i tržní podíl v oblasti paletových toků,“ uvedl Jan Kočárek, generální ředitel společnosti CHEP pro Českou republiku a Slovensko. Odhadovaný tržní podíl společnosti je na úrovni 18 %, čímž se v Česku CHEP řadí na první místo v poskytování pronájmu palet a dalších služeb pro dodavatelské řetězce.

CHEP si pro nadcházející období klade za cíl dosáhnout co nejširší akceptace a návratnosti svých palet, ještě zvýšit svůj podíl na trhu a zlepšit udržitelnost hospodaření i provozní efektivitu podnikání svých zákazníků.

„Aktuálně je zbytek trhu založen především na systému výměny palet mezi dodavateli a odběrateli; byť se takové řešení může zdát v lokálních podmínkách efektivní a dobře kontrolovatelné, obvykle přináší řadu skrytých nákladů,“ vysvětluje Jan Kočárek. Mezi ně patří například nutnost vázat kapitál na neproduktivní majetek, jakým je paleta, zajišťovat personál na práci s nízkou přidanou hodnou, jako je oprava palet či jejich třídění, a v neposlední řadě potřeba zajištění nadbytečné administrativy paletových kont. „Vzhledem k rostoucímu zájmu o výhody, které paletový pooling přináší, věříme, že se i v nadcházejícím období bude náš tržní podíl zvyšovat a pronájem palet postupně vytlačí jejich výměnu mezi dodavateli a odběrateli stejně, jako tomu bylo v řadě západoevropských zemí, kde CHEP působí.“

Souběžně se zveřejněním hospodářských výsledků tuzemské pobočky CHEP byla publikována i globální data společností spadajících spolu s ní do skupiny Brambles Group za uplynulý fiskální rok. Ta ukazují, že CHEP v České republice svými výsledky výrazně předstihl příznivý vývoj v rámci celého regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA), kde se v průměru tržby meziročně zvýšily o 2 %.