Savills: globální investice do nemovitostí by se letos objemem mohly přiblížit roku 2017, v řadě evropských zemí docházelo během H1 k růstu

Podle dat mezinárodní společnosti Savills, jež poskytuje poradenské služby v oblasti komerčních nemovitostí, došlo ve druhém čtvrtletí na globální úrovni k nárůstu investiční aktivity, a to navzdory zpomalení z prvního kvartálu letoška v důsledku nejistoty způsobené politickým a ekonomickým děním. Objem investovaných prostředků na konci prvního pololetí činil 810 miliard amerických dolarů, což je mírně pod úrovní dosaženou za stejné období roku 2018 (840 miliard dolarů).

V aktualizované verzi výstupu ze svého celosvětového výzkumného programu Impacts Savills uvádí, že mimořádná úroveň investic z roku 2018, jež činila konečných 1,8 bilionu dolarů, pravděpodobně letos překonána nebude. Mohlo by však dojít k dosažení podobných výsledků jako v roce 2017, kdy bylo celkově investováno 1,7 bilionu dolarů.

Významný podíl na působivých výsledcích z prvního pololetí mají města situovaná v sekundárních evropských investičních lokalitách včetně Prahy, jež popírají trend poklesu objemu investic (-17 %) typický v posledních šesti měsících pro zbytek Evropy. Podle nejnovějších čísel společnosti Savills zaznamenala právě Praha za první půlrok nejvýznamnější navýšení přílivu investic v hodnotě 1,44 miliardy eur (+133 %). Z evropských metropolí ji následovaly Varšava (+119 %), Stockholm (+46 %), Berlín (+37 %), Dublin (+26 %) a Milán (+16 %).

Toky přeshraničního kapitálu během H1 2019 zpomalily, jejich objem byl v porovnání se stejným obdobím roku 2018 o 20 % nižší. K největšímu poklesu odchozích zahraničních investic došlo v případě Evropy. Celosvětově v prvním pololetí letoška do zahraničí putovalo 43,8 miliardy dolarů, o 26 % méně než v téže části loňského roku. Na druhou stranu investiční toky proudící z Evropy do asijsko-pacifického regionu byly ve srovnání s loňským průběhem o 67 % silnější.

Stuart Jordan, výkonný ředitel a vedoucí oddělení investic Savills pro Českou a Slovenskou republiku, říká: „Navzdory tomu, že v Evropě jako celku zaznamenáváme pokles investiční aktivity, města v sekundárních lokacích kontinentu jako Praha nebo Varšava z tohoto hlediska překonávají tradiční populární investiční cíle na všech trzích. Investoři totiž mají zájem o lepší návratnost, aniž by museli podstupovat neúměrná související rizika. Byť mnoho z velkých investic bylo realizováno v prvním pololetí a tradiční investoři zaměření na development a správu za účelem prodeje nemovitostí raději dividendy drží, čímž zřejmě do konce roku dojde k omezení tržní nabídky pro další investice, pokračování tohoto trendu očekáváme i ve druhé části roku.“