Kuehne+Nagel jako první poskytovatel letecké logistiky nabízí zákazníkům možnost využívat udržitelné palivo pro všechny zásilky

Kuehne+Nagel - letecká logistika (2)

Skupina Kuehne+Nagel se stává prvním poskytovatelem letecké logistiky, který svým zákazníkům nabízí možnost využít pro každou jejich zásilku udržitelné letecké palivo (SAF), a tím eliminovat produkci emisí uhlíku. Nová doplňková služba je k dispozici na všech platformách a kanálech Kuehne+Nagel nabízejících služby letecké přepravy. Skupina svým zákazníkům umožňuje zvolit si uhlíkově neutrální přepravní nabídku prostřednictvím jimi preferované online nebo offline objednávkové metody.

Díky novince si mohou všichni zákazníci Kuehne+Nagel zvolit, že místo fosilních paliv budou pro leteckou přepravu používat SAF, a využívat tak služeb letecké nákladní dopravy s nulovými emisemi uhlíku – bez ohledu na použitou leteckou společnost, místo původu nebo cílovou destinaci. Protože i SAF generuje určité emise CO2, uhlíková neutralita je dosažena nahrazením každého litru leteckého kerosinu 1,33 litru SAF. Jakmile si zákazník vyžádá cenovou nabídku, příplatek se automaticky zobrazí v celkové kalkulaci přepravy jako volitelná alternativa.

Novinkou je také intuitivnější cenová struktura SAF. Dosud se cena SAF kalkulovala na základě litru nebo tuny eliminovaných emisí CO2, zatímco nyní je cena vázána na skutečnou hmotnost zásilky. Kuehne+Nagel tak vypočítá spotřebu SAF a poskytne cenovou nabídku v ověřené a zákaznicky přívětivé kalkulaci „na kilogram“ v rámci letecké přepravy. Po potvrzení rezervace je alokováno ekvivalentní množství z celkového objemu 12,8 milionu litrů SAF, které má Kuehne+Nagel k dispozici. Zákazník zároveň obdrží autorizovaný certifikát potvrzující úsporu emisí pro účely vykazování (v rámci standardu Scope 3).

Yngve Ruud, člen představenstva skupiny Kuehne+Nagel odpovědný za leteckou logistiku, uvedl: „V rámci programu Net Zero Carbon a přechodu na nízkouhlíkový obchodní model neustále vyvíjíme jednoduché a transparentní alternativy udržitelné přepravy tak, aby naši zákazníci mohli vždy své služby volit s ohledem na minimalizaci dopadu jejich zásilek na životní prostředí. Díky možnosti využití SAF, která je nyní k dispozici u všech leteckých přepravních nabídek, mohou naši zákazníci rychle přeměnit svoje závazky v oblasti ochrany klimatu v konkrétní činy.“

Využití SAF je v současné době nejúčinnějším opatřením, jež výrazně snižuje ekologickou stopu přepravy. Zatímco uhlíkový životní cyklus fosilních paliv je lineární a vede k uvolňování dalších emisí CO2, životní cyklus SAF je cyklický a umožňuje opětovné využití odpadu nebo biomasy a emisí. Toto udržitelné palivo výrazně snižuje množství uhlíku dodatečně uváděného do světového oběhu, a to nejméně o 75 %.

Další informace o nabídce udržitelného leteckého paliva skupiny Kuehne+Nagel naleznete na její webové stránce o SAF.