Průzkum zaměřený na kancelářský segment v regionu CEE: Je vaše pracoviště připraveno na mileniály?

77 % profesionálů působících v regionu střední a východní Evropy (CEE) tvrdí, že nejdůležitějším faktorem na pracovišti je pro ně možnost udržovat rovnováhu mezi prací a soukromým životem

Podle 58 % respondentů je lokalita, v níž se kancelář nachází, velmi důležitá

Pro 28 % dotázaných odborníků z regionu CEE je práce v coworkingovém / flexibilním prostředí velmi atraktivní, 40 % z nich ji považuje za atraktivní částečně

Necelá polovina dotázaných má flexibilní úvazek i pracoviště a 65 % nikdy nevyzkoušelo tzv. hot desking (anebo pouze výjimečně)

Přes 65 % profesionálů pracujících ve střední a východní Evropě nesouhlasí se zavedením technologie monitorující lokaci zaměstnanců v kanceláři

Převážná většina se neobává ani případného vlivu umělé inteligence na jejich pracovní pozici

Podle nového průzkumu provedeného společností Colliers International a právnickou firmou CMS jedna třetina profesionálů ve střední a východní Evropě (CEE)[1] věří, že jejich pracoviště během následujících dvou až tří let projde zásadními změnami. Druhá výroční zpráva obou firem s názvem „Realitní kompas pro region CEE: je vaše pracoviště připraveno na mileniály?“ (Real Estate Compass: Is your workplace
Millennial-ready
[2]) zkoumá proměňující se trendy na pracovišti a obsahuje průzkum realizovaný mezi 72 profesionály z různých zemí a s odlišnou délkou praxe.

Vyváženost pracovního a osobního života je klíčem ke spokojenosti na pracovišti

Více než dvě třetiny respondentů považují vyváženost pracovního a osobního života za vůbec nejdůležitější aspekt při výběru organizace, pro kterou by chtěli pracovat. Za další zásadní faktory respondenti považovali platové ohodnocení, možnosti kariérního postupu a také umístění pracoviště. Zařízení a vzhled kanceláře již byly méně důležité – jen 37 % respondentů jim přikládalo větší význam. Pouhých 18 % respondentů kladlo důraz na udržitelnost
a považovalo ekologické prvky kanceláře za významnou součást moderního pracoviště.

Mark Robinson, specialista výzkumu Colliers International pro region střední a východní Evropy, řekl:

Coworking se mezi respondenty ukazuje jako populární, a to zejména v hlavních městech. Více než čtvrtina dotázaných se shodla na tom, že práce v coworkingovém prostoru je pro ně atraktivní, přičemž 40 % souhlasilo částečně. Pokud výsledky průzkumu rozdělíme podle regionů, vidíme, že 36 % respondentů pracujících v centrech metropolí je výrazně pro coworking, zatímco pouhá 4 % z nich byla výrazně proti.“

Napříč regionem je stále častější flexibilní pojetí práce, včetně možnosti pracovat z domova.

49 % profesionálů uvedlo, že jim byl flexibilní úvazek nabídnut a po nějaký čas ho využívali.
57 % zmínilo to samé o možnosti práce z domova. Flexibilní způsob práce se ukazuje jako běžnější na úrovni členů správní rady či vrcholového managementu, což naznačuje, že ještě nějaký čas potrvá, než začne být tato praxe běžná i pro mileniály v rámci celého regionu CEE.

Jak technologie ovlivní kanceláře budoucnosti?

Technologický pokrok, včetně využívání umělé inteligence (AI) a zavádění řešení pro „chytré“ kanceláře, bude zaměstnancům i jejich zaměstnavatelům nadále přinášet mnoho příležitostí
a výzev.

U otázky týkající se hypotetického zavedení technologie monitorující lokaci zaměstnance po dobu přítomnosti v kanceláři jen 4 % respondentů z regionu CEE uvedla, že se s touto myšlenkou plně ztotožňují. 65 % z nich s konceptem nesouhlasí, z toho 44 % silně. V tomto případě jde o výrazný názorový kontrast mezi regionem CEE a Velkou Británií. Podle studie CMS „Zpráva o nemovitostech ve Velké Británii v roce 2017: Chytré. Zdravé. Agilní.“ (2017 UK Real Estate Report: Smart. Healthy. Agile.) by 65 % britských administrativních pracovníků s implementací této monitorovací technologie souhlasilo.

V obou regionech ale došlo i k názorovým shodám. 65 % odborníků v CEE a 55 % ve Velké Británii se například neobává, že by jejich činnost v budoucnu mohla nahradit umělá inteligence.

Sylwia Pędzińska, ředitelka oddělení inovací pracovního prostředí společnosti Colliers International, říká:

„V následujících letech bude přibývat společností, jež budou za účelem zvyšování konkurenceschopnosti investovat do AI a automatizace v rámci náborového procesu. Je důležité zdůraznit, že práce založená na mezilidských vztazích bude nadále sehrávat klíčovou roli. Zřejmě se ale změní pracovní model, podle kterého má každý zaměstnanec přidělený jeden konkrétní pracovní stůl. Pracovní prostředí budoucnosti bude od zaměstnanců vyžadovat celistvější pohled, schopnost analýzy a vyvozování výsledků, z nichž budou plynout kreativní řešení. Kancelářské prostory by měly podporovat tvůrčí práci a sdílení znalostí.“

 Bezpečnost na pracovišti získává na důležitosti

Nedávné geopolitické události a krize změnily pohled mileniálů na bezpečnost práce. Podle studie společnosti Deloitte z roku 2018 nazvané „První kroky na pracovním trhu“ (First Steps into the Labour Market), jež zkoumala očekávání mileniálů v regionu CEE od pracovního prostředí, je většina této skupiny méně ochotná měnit zaměstnání a vyšší hodnotu přisuzuje práci na plný úvazek. Výzkum také ukazuje, že je pro mileniály klíčová flexibilita. To se přitom vztahuje jak na pracovní dobu, kariérní postup, systémy školení a hodnocení, tak například na dress code na pracovišti.

Wojciech Koczara, ředitel oddělení nemovitostí CMS v regionu střední a východní Evropy, dodává:

„Naše studie ukazuje, že mají zaměstnanci, zejména pak mileniálové, od kancelářského zázemí nová očekávání. Požadují více flexibility, kreativní řešení umožňující coworking a prostředí komunitního rázu. Pro získání a udržení zaměstnanců je zcela zásadní, aby si zaměstnavatelé a pronajímatelé osvojili tyto nové způsoby uvažování i přístupy k práci.“

 „Mnoho organizací jde z hlediska vytváření nového kancelářského prostředí tohoto typu příkladem. Od programu ‚Mazlíčci v práci’, vytvořeného společností Nestlé Purina Petcare Poland za účelem zprostředkovat benefity přítomnosti psů na pracovišti, po Brain Embassy společnosti Adgar Poland – inovativní komunitní tvůrčí prostor podněcující kreativitu – jednotlivé firmy přetvářejí novátorské myšlenky v činy a ukazují nám, jak budou vypadat kanceláře budoucnosti.“

Důsledky pro trh kancelářských nemovitostí v regionu střední a východní Evropy

Výzkum naznačuje, že sektor kanceláří v zemích CEE čekají změny. Navzdory silným regionálním ekonomikám provázeným poklesem neobsazenosti a vyjednávající síle, jež se do jisté míry vrátila na stranu pronajímatelů a správců, může mezi nájemci růst zájem
o flexibilnější, možná i krátkodobější pronájmy.

Již nyní mohou tyto trendy podpořit developery a pronajímatele na území CEE k tomu, aby se
u svých kancelářských nemovitostí zaměřili na implementaci sdílených řešení prostor. Na jejich základě se také pozornost developerů může více zaměřit na dobře umístěné brownfieldy. Jak v rámci reportu poukázala Agnieszka Skorupinska, advokátka kanceláře CMS: „místní regulace nabízejí spoustu možností pro zmírnění nákladů spojených s likvidací kontaminace půdy, což z brownfieldů dělá zajímavé investiční příležitosti.“