TECHNOLOGIE SUPATOUCH ZKRACUJE MĚŘÍCÍ CYKLY NA OBRÁBĚCÍCH STROJÍCH

Možná si myslíte, že zkrácení měřícího cyklu na obráběcím stroji spočívá jednoduše ve zvýšení rychlosti posuvů, ale bohužel tomu tak není. Dlouholeté metrologické zkušenosti společnosti Renishaw v této oblasti dokazují, že chceme-li zkrátit měřící cyklus a zároveň zachovat přesnost obrábění, je zapotřebí inteligentní optimalizace.

SupaTouch – optimalizační nástroj softwaru Inspection Plus od Renishaw – chytře optimalizuje měřící cykly, což vede k jejich zkrácení na CNC obráběcích strojích až o 60 %. Nová vylepšení, která byla implementována do optimalizačního cyklu, dávají uživatelům plnou kontrolu nad rychlostí posuvu v jednotlivých měřících cyklech.

Optimalizujte měřící cykly automaticky

Inteligentní technologie SupaTouch automaticky určuje nejvyšší možnou rychlost posuvu, jaké může obráběcí stroj dosáhnout při zachování metrologické přesnosti. Software v průběhu měření inteligentně rozhoduje, zda pro měření daného prvku zvolí jednodotykovou, nebo dvoudotykovou strategii.

Inteligentní rozhodování pak pokračuje během měření dílů. Pokud sonda sepne během akcelerace nebo zpomalení stroje (což se může stát díky různé poloze obrobku), výsledek měření nebude přesný. V případě, že technologie SupaTouch zjistí takové nepřesné měření, automaticky aktivuje sondu k novému měření tak, aby bylo dosaženo požadované přesnosti.

Zkraťte cykly a zvyšte produktivitu

Technologie SupaTouch nevyžaduje manuální úpravy měřícího cyklu pro optimalizaci posuvů stroje při polohování, měření jednotlivých posuvů a volbě strategie. Ve srovnání s tradičními měřícími cykly tak poskytuje významné zkrácení času na CNC obráběcích strojích až o 60 %.

Díky této technologii byl zdokonalen již osvědčený software Inspection Plus od Renishaw. S tímto softwarem mohou uživatelé výrazně zkrátit dobu měření, zlepšit přesnost měření a zvýšit produktivitu a ziskovost každého stroje osazeného snímacím systémem.

Více informací najdete na adrese www.renishaw.com/supatouch