U příležitosti Dne životního prostředí Emirates znovu potvrzuje svůj zelený závazek vůči přírodě bojem proti nelegálnímu obchodu se zvířaty, ochranou ohrožených a divokých druhů i redukcí uhlíkové stopy

Zatímco se svět stále potýká s důsledky rozsáhlé pandemie, dnešní den nabízí další důvod k zastavení a reflexi. Na 5. června připadá Světový den životního prostředí, který s podtitulem Čas pro přírodu zaštitují Spojené národy.  U této příležitosti Emirates stvrzuje svůj závazek vůči životnímu prostředí i svou významnou roli v ekosystému planety, které shrnuje i ve svém každoročním reportu 2019/2020.

Ochrana divoké zvěře a boj proti ilegálnímu obchodu se zvířaty

Důležitým tématem je pro aerolinku ochrana divoké zvěře a její uchování v divočině. Aktivně vystupuje proti ilegálnímu obchodu s divokými zvířaty, ať už za účelem jejich chovu, nebo pro využití jejich kůže, rohů či dalších částí v léčitelství, potravinářství, výrobě šperků či dekorací, které každoročně dosahuje hodnoty přes 20 miliard dolarů. Emirates je v tomto směru aktivní napříč celým odvětvím, je členem organizací jako United for Wildlife, ROUTES (omezující příležitosti pro nezákonnou přepravu ohrožených druhů) a Světové rady cestování a cestovního ruchu (WTTC).

Emirates má nulovou toleranci vůči převozu zakázaných druhů, loveckých trofejí či jakýchkoliv produktů spojených s těmito nelegálními aktivitami. Pozemní tým Emirates je trénován v rámci IATA standardů pro manipulaci s živými zvířaty, více než 2 500 zaměstnanců letišť bylo v loňském roce vyškoleno v rozpoznávání podezřelých zásilek. Zaměstnanci mají navíc přístup ke speciálnímu kanálu, kde mohou reportovat důležité informace. Problematiku ilegálního obchodu se zvířaty šíří Emirates i mezi své pasažéry, a to prostřednictvím rozhovorů, speciálních programů a filmů, které mohou zhlédnout v rámci palubního systému ice a palubního magazínu.

Snahy Emirates v oblasti zachování života v divočině zahrnují i více než desetiletou ochranu australské fauny a flóry v rámci Emirates Wolgan Valley, resortu v Novém Jižním Walseu. Tento resort úzce spolupracoval s lokální komunitou při evakuaci zvířat během rozsáhlých požárů v minulém roce a s pomocí dobrovolníků vytvořil banku více než milionu semen reprezentující 25 lokálních druhů, které budou hrát klíčovou roli v obnovování poničených oblastí.  Zvířata jako klokani, vombati, plazi i ptáci se už díky resortu mohli do oblastí znovu vrátit.

V rámci více než dvacetiletého partnerství s Dubajskou pouštní rezervací (DDCR) Emirates pokračuje v úspěšných programech sledování, udržování a znovuobnovování divokých živočišných druhů, jako například přímorožce arabského, arabské gazely či gazely pískové. V lednu rezervace vypustila 250 dropů hřivnatých do svého přirozeného prostředí. DDCR současně pokračuje ve spolupráci s univerzitami i v ekologickém výzkumu. Rezervace je také kandidátem na Zelený seznam Mezinárodního svazu ochrany přírody.

Snižování uhlíkové stopy

Snižování emisí je centrální částí strategie udržitelnosti Emirates, jejíž základ tvoří mladá a technologicky vyspělá flotila v průměrném stáří 6,8 let. Program na efektivitu využití paliva, který analyzuje možnosti snížení zbytečného spalování a emisí, kdekoliv je to jen možné. Díky tomu zaznamenala téměř dvouprocentní zlepšení ve využití paliva za celý rok.

Snaha aerolinky optimalizovat plány a využití paliva za současného zajištění bezpečnosti a provozní integrity ušetřila odhadem 38 000 tun paliva či 120 000 tun emisí CO2.

Více informací o aktivitách společnosti Emirates v oblasti životního prostředí najdete zde.