Prologis oznamuje novou investici ve Strykowě

Prologis, Inc, globální lídr v oblasti logistických nemovitostí, dnes oznámil, že postaví budovu o rozloze 11 740 metrů čtverečních na míru pro německou logistickou firmu Geis PL v Prologis Park Stryków. Dokončení projektu je plánováno na čtvrté čtvrtletí roku 2016.

Nové crossdockové prostory nabídnou mnoho nakládacích bran na obou stranách a design byl navržen tak, aby pomohl optimalizovat provoz zákazníka. Na přání společnosti Geis byla rozšířena plocha pro parkování a pro nakládku a vykládku. Kanceláře budou k dispozici ve formě pop-out kanceláří.

„Potřebovali jsme důvěryhodného a spolehlivého partnera. Vybrali jsme si Prologis, protože máme zkušenost s naší dlouhodobou spoluprací v České republice, kde si pronajímáme prostory v Prologis Park Ostrava,“ řekl Michal Martinovic, ředitel společnosti Geis Group pro střední a východní Evropu. „Také jsme vzali v úvahu fakt, že Prologis Park Stryków nabízí excelentní umístění s přístupem na rychlostní komunikace A1 a A2. Jelikož Prologis již pozemky vlastní, můžeme s projektem okamžitě začít, dodal.“

„Při předávání budov stavěných na míru je klíčem k úspěchu pochopení potřeb našeho klienta. Abychom dosáhli opravdu nejlepšího řešení, náš specializovaný projektový tým nejdříve podrobně nastudoval provozní procesy Geisu a až poté navrhl konstrukční řešení,“ řekla viceprezidentka a vedoucí Prologisu pro pozemky a výstavbu Ewa Zawadzka.

Prologis Park Stryków leží pouhý kilometr od křižovatky dvou hlavních dálnic – A1/E75 (vedoucí z Gdaňsku do Vídně) a A2/E30 (spojující Berlín a Moskvu). Silniční infrastruktura tak propojuje metropolitní oblast Łódź s celou zemí. Po dokončení park nabídne 115 500 metrů čtverečních moderních logistických prostor.

Prologis je se svým portfoliem o celkové rozloze 4,3 milionu metrů čtverečních a díky aktivnímu zapojení ve čtyřech zemích regionu SVE vedoucím poskytovatelem distribučních nemovitostí ve střední a východní Evropě (k 30. červnu 2016).

O SPOLEČNOSTI PROLOGIS

Prologis, Inc. je globální lídr v oblasti průmyslových nemovitostí se zaměřením na rychle rostoucí trhy s vysokými bariérami vstupu. K 30. červnu 2016 měla společnost podíl (ať již v podobě úplného vlastnictví, či jako společný investiční podnik) v nemovitostech a developerských projektech o celkové ploše odhadem 62 milionů metrů čtverečních ve 20 zemích. Prologis pronajímá moderní distribuční budovy rozmanité základně více než 5 200 zákazníků z dvou hlavních skupin: business-to-business a maloobchodní/online fulfillment.

VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ

Informace v tomto dokumentu nejsou historickými fakty, nýbrž výhledovou prognózou podle § 27A zákona o cenných papírech (Securities Act) [USA] z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů, a § 21E zákona o burze cenných papírů (Securities Exchange Act) [USA] z roku 1934, ve znění pozdějších předpisů. Tyto výhledové prognózy jsou založeny na aktuálních očekáváních, odhadech a předpovědích, týkajících se odvětví a trhů, na nichž působíme, jakož i na přesvědčení a předpokladech managementu. Tyto prognózy zahrnují faktor nejistoty, který může výrazně ovlivnit naše hospodářské výsledky. V případech výhledových prognóz, jež ze své povahy většinou nejsou historickým faktem, se obvykle vyskytují výrazy jako „očekává se“, „lze čekat“, „předpokládá se“, „zamýšlí“, „plánuje“, „pravděpodobně“, „odhaduje“ nebo varianty těchto slov či výrazy s obdobným významem. Veškerá konstatování týkající se námi předpokládaných budoucích provozních výsledků, událostí a vývoje – včetně konstatování týkajících se růstu nájmů a obsazenosti, developerské činnosti a změn prodejů či objemu příspěvku nemovitostí, dispozičních aktivit, obecných podmínek v zeměpisných oblastech, v nichž působíme, synergií, kterých lze dosáhnout na základě námi uskutečněných fúzí, naší úvěrové a finanční pozice, kapitálové struktury, naší schopnosti tvořit nové nemovitostní fondy nebo dostupnosti kapitálu ve stávajících či nových nemovitostních fondech – je třeba považovat za výhledové prognózy. Tyto prognózy nejsou zárukou budoucích výsledků a zahrnují určité riziko, míru nejistoty a předpoklady, které nelze vždy přesně předvídat. Přestože jsme upřímně přesvědčeni o tom, že očekávání uvedená v našich výhledových prognózách jsou založena na rozumných předpokladech, nemůžeme poskytovat žádné záruky toho, že se naše očekávání skutečně naplní. Skutečný vývoj a výsledky se proto od našich výhledových prognóz a očekávání mohou výrazně lišit. Mezi faktory s potenciálním vlivem na skutečné výsledky patří například (avšak nikoliv výlučně): (i) vnitrostátní, mezinárodní, regionální a lokální hospodářské klima, (ii) změny na finančních trzích, vývoj úrokových sazeb a směnných kurzů, (iii) zvýšená či neočekávaná konkurence pro naše nemovitosti, (iv) rizika související s akvizicemi, dispozicemi a výstavbou nemovitostí, (v) udržování postavení, daňové struktury a sazby daně z příjmu nemovitostní investiční společnosti, (vi) dostupnost financování a kapitálu, úroveň našich úvěrů a naše úvěruschopnost, (vii) rizika související s našimi investicemi do projektů, kde působíme v roli spoluinvestora, včetně naší schopnosti vytvářet takovéto nové projekty a fondy, (viii) riziko podnikání na mezinárodní úrovni, včetně kurzových rizik, (ix) environmentální nejistoty a rizika živelních pohrom a (x) další faktory uvedené námi ve zprávách pro [americkou] komisi pro burzu a cenné papíry v kapitole „Rizikové faktory“. Nejsme povinni výhledové prognózy uvedené v tomto dokumentu průběžně aktualizovat.

KONTAKT PRO MÉDIA
Gabriela Dvořáková
Account Director, Best Communications
Direct: +420 601 537 066
E-mail: gabriela.dvorakova@bestcg.com